Link Search Menu Expand Document

Knowledge Graph Metadatamodellen

Hier vind je alle informatie over de semantische datamodellen en thesauri in de meemoo Knowledge Graph. Deze datamodellen en thesauri worden gebruikt om alle kennis uit het meemoo archief als metadata voor te stellen. Voor het beschrijven van deze brede kennis hanteren we een modulair datamodel dat bestaat uit:

  • een specifiek domeinmodel per relevant domein (bv. preserveren, digitaliseren, gebruiken) die de metadata die in dit domein ontstaan in de diepte beschrijven;
  • een breed kernmodel met de algemene begrippen die in de domeinmodellen terugkomen;
  • metamodellen om de opgebouwde kennis te annoteren zoals gebruiksrecht (wie mag er wat met de metadata of het materiaal?) of dataherkomst (wie heeft metadata toegevoegd of gewijzigd en wanneer?).

De thesauri zijn gecontroleerde (hierarchische) termenlijsten om dingen te classificeren. Alle datamodellen zijn beschikbaar in RDFS en SHACL; de thesauri als SKOS.

Deze metadatamodellen zijn momenteel nog in ontwikkeling en zijn dus nog niet beschikbaar in productie.

Datamodellen

Dit diagram geeft een overzicht van alle modellen samen.
Naam Documentatie (NL) Documentation (EN)
Objectstructuur (kernmodel) 0.0.1 0.0.1
Organisaties 0.0.1 0.0.1
Descriptie 0.0.1 0.0.1
Data herkomst 0.0.1 0.0.1
Termenlijsten 0.0.1 0.0.1

Termenlijsten

Naam Documentatie (NL) Documentation (EN)
Onderwijs: onderwijsstructuur 1.0.0 Nog niet beschikbaar
Onderwijs: vakken 1.0.0 Nog niet beschikbaar
Onderwijs: themas Nog niet beschikbaar Nog niet beschikbaar
Organisatie: types Nog niet beschikbaar Nog niet beschikbaar
Organisatie: functies Nog niet beschikbaar Nog niet beschikbaar
Data herkomst: gebeurtenistypes Nog niet beschikbaar Nog niet beschikbaar

Table of contents