Link Search Menu Expand Document

Deze velden zijn van toepassing op gedigitaliseerd als digital born materiaal.

Inhoudstafel
 1. Administratieve en beschrijvende metadata
  1. CP Naam
  2. CP ID
  3. Sub CP naam
  4. Hoofd lokale CP ID
  5. Overige lokale CP ID
   1. Mogelijke sleutels
  6. Batch ID
  7. Batch Naam
 2. Relaties
  1. (Dit digitaal object) is deel van
  2. (Dit digitaal object) bevat
  3. (Dit digitaal object) is verwant aan
  4. (Dit digitaal object) is versie van
 3. Titels
  1. Hoofdtitel
  2. Secundaire titel: Serie
  3. Secundaire titel: Episode
  4. Secundaire titel: Aflevering
  5. Secundaire titel: Alternatief
  6. Secundaire titel: Programma
  7. Secundaire titel: Serienummer
  8. Secundaire titel: Seizoen
  9. Secundaire titel: Seizoennummer
  10. Secundaire titel: Archief
  11. Secundaire titel: Deelarchief
  12. Secundaire titel: Reeks
  13. Secundaire titel: Deelreeks
  14. Secundaire titel: Registratie
 4. Datum
  1. Datum creatie
  2. Datum uitgave / uitzending
 5. Productie
  1. Maker
   1. Mogelijke sleutels
  2. Bijdrager
   1. Mogelijke sleutels
  3. Publisher
   1. Mogelijke sleutels
 6. Inhoud
  1. Hoofdbeschrijving
  2. Lange beschrijving
  3. Programmabeschrijving
  4. Cast
  5. Ondertitels
  6. Transcriptie
  7. Genre
   1. Mogelijke waarden
  8. Object type
  9. Coverage (ruimtelijk)
  10. Coverage (tijd)
  11. Trefwoorden
  12. Taal
 7. Rechten
  1. Licentie
   1. Mogelijke waarden
  2. Auteursrechthouder
  3. Licentiehouder
  4. Credit
  5. Opmerkingen rechten
 8. Technische metadata
  1. Video formaat
  2. Video technisch
  3. Audio technisch
  4. TC IN
  5. TC OUT
  6. Duur
  7. Image size
  8. MD5

Administratieve en beschrijvende metadata

CP Naam

De naam van de Content Partner (CP).

XML element <CP>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Verplicht
Herhaalbaar Nee
<CP>MHKA</CP>

CP ID

De unieke identifier van de Content Partner.

XML element <CP_id>
Datatype ID
Verplichting Verplicht
Herhaalbaar Nee
<CP_id>OR-1245</CP_id>

Sub CP naam

Dit veld is verouderd en wordt niet langer gebruikt.

De naam van de sub CP die gekoppeld is aan de hoofd CP (enkel van toepassing indien uw organisatie onderverdeeld is in suborganisaties).

XML element <Sub_CP>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Verplicht indien van toepassing (VA)
Herhaalbaar Nee
<Sub_CP>Faculteit Letterkunde</Sub_CP>

Hoofd lokale CP ID

De hoofd ID van de oorspronkelijke drager of het born digital item. Dit is de registratiecode die het meest courant wordt gebruikt door de CP binnen het eigen archief- of collectiemanagementsysteem.

Dit is de unieke ID van de content partner die de linkt vormt naar het eigen collectiebeheerssysteem. Dit kan later gebruikt worden om metadata te koppelen in het meemoo archiefsysteem. Voor digitalisering door meemoo is deze ID al in Mediahaven aanwezig, indien deze mee wordt gegeven in AMS <original_carrier_id/>.

Het kan gebeuren dat voor sommige objecten de CP geen relevante ID of registratienummer bijhoudt (ook al raadt meemoo aan om vóór registratie in AMS dit alsnog toe te kennen). In dat geval blijft dit veld leeg.

XML element <dc_identifier_localid>
Data type ID
Verplichting Verplicht indien van toepassing (VA)
Herhaalbaar Nee
<dc_identifier_localid>audiocassette 365</dc_identifier_localid>

Overige lokale CP ID

Eventuele alternatieve ID’s van de oorspronkelijke drager of het born digital item, gebruikt door de CP binnen het eigen archief- of collectiebeheerssysteem.

XML element <dc_identifier_localids type="list"><ARDOME/><priref/>...</dc_identifier_localids>
Data type Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Ja

Voorbeeld VRT:

<dc_identifier_localids type="list">
  <ARDOME>ABC135</ARDOME>
</dc_identifier_localids>

Voorbeeld AMSAB:

<dc_identifier_localids type="list">
  <reproduction.reference>audiocassette_420</reproduction.reference>
  <acquisition.number>S/2005/051</acquisition.number>
  <alternative_number>MG/05/051-102/1</alternative_number>
</dc_identifier_localids>

Mogelijke sleutels

<Acquisition_number />  
<Alternative_number />  
<Analoge_drager />  
<Api />  
<Ardome />  
<Basis />  
<Bestandsnaam /> De orignele bestandsnaam van het item.
<DataPID />  
<Historical_carrier />  
<Historical_record_number />  
<Inventarisnummer /> Unieke identifier bij bv. musea die gelinkt is aan een fysiek object uit de collectie.
<MEDIA_ID />  
<Object_number /> Het Axiell Adlib object number.
<Pdf />  
<PersistenteURI_Record /> Persistente URI die verwijst naar de lokale record bij de contentpartner.
<PersistenteURI_VKC_Record /> Persistente URI die verwijst naar de lokale record bij de Vlaamse Kunstencollectie.
<PersistenteURI_VKC_Werk /> Persistente URI die verwijst naar het werk dat wordt afgebeeld bij de Vlaamse Kunstencollectie.
<PersistenteURI_Werk /> Persistente URI die verwijst naar het werk dat wordt afgebeeld.
<Priref />  
<Vaf_ID /> Unieke identifier binnen het VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds).
<Topstuk_ID /> Het topstuk ID, toegekend door het Departement Cultuur, Jeugd en Media, tijdens de erkenning van het topstuk.
<Word_ID />  
<WorkPID />  

Batch ID

De ID van de batch waarin de drager van de contentpartner naar de Service Provider of meemoo werd verstuurd.

XML element <batch_id/>
Datatype ID
Verplichting Verplicht indien gekend
Herhaalbaar Nee
<batch_id>BMXMJPGB01</batch_id>

Batch Naam

De naam van de batch waarin de drager van de contentpartner naar de Service Provider of meemoo werd verstuurd.

XML element <batch_name/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Nee
<batch_name>GPLB06</batch_name>

Relaties

De relatiemetadatavelden in het meemoo datamodel worden gebruikt om de formele relaties aan te duiden tussen verschillende digitale objecten. De definitie van deze relaties beperkt zich tot 4 verschillende types (is deel van, bevat, is verwant aan en is versie van).

(Dit digitaal object) is deel van

"Is_deel_van" geeft aan van welk digitale object (parent file) het beschreven bestand deel uitmaakt.

XML element <dc_relations type="list"><is_deel_van/></dc_relations>
Datatype PID
Verplichting Automatisch ingevuld door meemoo mapping (born digital)
Herhaalbaar Ja

(Dit digitaal object) bevat

"bevat" geeft aan welke digitale objecten deel uit maken van het beschreven bestand.

XML element <dc_relations type="list"><bevat/></dc_relations>
Datatype PID
Verplichting Automatisch ingevuld door meemoo mapping (born digital)
Herhaalbaar Ja

(Dit digitaal object) is verwant aan

In dit veld worden verwante digitale objecten (PIDs) aangegeven.

XML element <dc_relations type="list"><is_verwant_aan/></dc_relations>
Datatype PID
Verplichting Automatisch ingevuld door meemoo mapping (born digital)
Herhaalbaar Ja

(Dit digitaal object) is versie van

In dit veld worden versies van digitale objecten (PIDs) aangegeven. (vb. Dubbele kopieën)

XML element <dc_relations type="list"><is_versie_van/></dc_relations>
Datatype PID
Verplichting Automatisch ingevuld door meemoo mapping (born digital)
Herhaalbaar Ja

Titels

Hoofdtitel

De algemene benaming of hoofdtitel.

Voor andere versies (lange titels, vertalingen) kan het veld ‘Alternatieve Titel’ worden gebruikt.

XML element <dc_title/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Verplicht
Herhaalbaar Nee
<dc_title>nieuws 19-09-94</dc_title>

Secundaire titel: Serie

De serietitel. Dit is de titel van de serie waar het item deel van uitmaakt.

XML element <dc_titles type="list"><serie/></dc_titles>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Ja
 <dc_titles type="list">
  <serie>Het Journaal</serie>
</dc_titles>

Secundaire titel: Episode

De titel van de episode waar het item deel van uitmaakt.

XML element <dc_titles type="list"><episode/></dc_titles>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Ja
<dc_titles type="list">
  <epsiode>Het Journaal</episode>
</dc_titles>

Secundaire titel: Aflevering

Dit is de titel van de aflevering waar het item deel van uitmaakt.

XML element <dc_titles type="list"><aflevering/></dc_titles>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Ja

Secundaire titel: Alternatief

De alternatieve titel. Dit is een alternatieve titel voor het digitale object. Een alternatieve titel kan bijvoorbeeld een vertaling van de originele (hoofd)titel zijn.

XML element <dc_titles type="list"><alternatief/></dc_titles>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Ja

Secundaire titel: Programma

De programmatitel. Dit is de titel van het programma waarvan het item deel uitmaakt. Hiermee wordt een specifieke aflevering of episode van een serie bedoeld.

XML element <dc_titles type="list"><programma/></dc_titles>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Ja

Secundaire titel: Serienummer

Het nummer van de serie waarvan het item deel uitmaakt.

XML element <dc_titles type="list"><serienummer/></dc_titles>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Ja

Secundaire titel: Seizoen

Het seizoen/jaargang van de serie waarvan het item deel uitmaakt.

XML element <dc_titles type="list"><seizoen></dc_titles>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Ja

Secundaire titel: Seizoennummer

Het nummer van het seizoen waarvan het item deel uitmaakt.

XML element <dc_titles type="list"><seizoennummer></dc_titles>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Ja

Secundaire titel: Archief

Het hoogste beschrijvingsniveau: het archief waar het object deel van uitmaakt.

XML element <dc_titles type="list"><archief/></dc_titles>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Ja
<dc_titles type="list">
<archief>Archief Gezinsbond`</archief>
</dc_titles>

Secundaire titel: Deelarchief

Een deel van een archief dat bestaat uit een geheel van onderling gerelateerde archiefstukken.

XML element <dc_titles type="list"><deelarchief/></dc_titles>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Ja
<deelarchief>Groene Omroep (deelarchief Agalev)</deelarchief>
</dc_titles>

Secundaire titel: Reeks

Documenten gerangschikt volgens een ordeningsplan of beheerd als een eenheid omdat ze het resultaat zijn van een zelfde proces van archiefvorming of opslag, of van eenzelfde activiteit, of omdat ze een bepaalde vorm hebben, of wegens enige andere samenhang die voortkomt uit creatie, ontvangst of gebruik.

XML element <dc_titles type="list"><reeks/></dc_titles>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Ja
<dc_titles type="list">
<reeks>Mondelinge Bronnen</reeks>
</dc_titles>

Secundaire titel: Deelreeks

Een reeks, een onderdeel van een bovenliggende reeks zoals hierboven omschreven.

XML element <dc_titles type="list"><deelreeks/></dc_titles>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Ja
<dc_titles type="list">
  <deelreeks>Over bloemetjes en bijtjes: seksuele voorlichting in en rond het socialistisch milieu</deelreeks>
</dc_titles>

Secundaire titel: Registratie

Dit is de registratie-titel zoals ingegeven in AMS.

Bij het verrijken van de metadata kan het voorvallen dat de titel die tijdens de registratie werd ingegeven in deAMS registratiesoftware opgeschoond dient te worden maar tegelijk ook interessante informatie bevat. Op dat moment kan de registratietitel bewaard worden onder de secundaire titel ‘registratie’ en kan de hoofdtitel vervangen worden door een opgeschoonde titel.

XML element <dc_titles type="list"><registratie/></dc_titles>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Ja
<dc_titles type="list">
<registratie>landbouwbeleid: interview Willy De Clercq; mensenrechten: interview Karel De Gucht; LVZ: interview Louis Bril; sfeerbeelden</registratie>
</dc_titles>

Datum

Datum creatie

De datum waarop de inhoud van het object werd gecreëerd.

Bij de mapping naar het meemoo datamodel wordt de creatiedatum ook gemapt naar het veld <date>. Dit metadataveld verwacht een exacte datum om zo ook een facet toe te kunnen voegen in de zoekinterface. Bijkomend wordt hierdoor het item ook zichtbaar op de tijdslijn in de meemoo archiefwebsite.

Indien onbekend wordt de datum van de creatie van de analoge drager (verplicht bij registratie in AMS) gekozen, aangezien deze doorgaans met de datum van de creatie van de originele inhoud samenvalt of er toch dicht bij aansluit. Het is evenwel mogelijk dat de intellectuele inhoud (‘content’) vastgelegd op de drager een latere kopie is van een ouder origineel (bijvoorbeeld een kopie van een film op Umatic). In dit geval verschillen de datum van creatie van de datum van de originele drager.

XML element <dcterms_created/>
Datatype Extended Date Time Format (EDTF)
Verplichting Verplicht (indien ‘datum uitgave’ niet is ingevuld).
Herhaalbaar Nee
<dcterms_created>192u</dcterms_created>

Datum uitgave / uitzending

De datum waarop het item is uitgegeven of uitgezonden.

XML element <dcterms_issued/>
Datatype Extended Date Time Format (EDTF)
Verplichting Verplicht (indien ‘datum creatie’ niet is ingevuld).
Herhaalbaar Nee
<dcterms_issued>2016-01-27T13:00</dcterms_issued>

Productie

Maker

De persoon of instelling die (in hoofdzaak) verantwoordelijk is voor de creatie van de inhoud van het item.

XML element <dc_creators type="list"><Maker /><Regisseur /></Archiefvormer>...</dc_creators>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Verplicht indien gekend (VA)
Herhaalbaar Ja
<dc_creators type="list">
  <Maker>Paul de Vree</Maker>
  <Archiefvormer>Jef van Hoof</Archiefvormer>
</dc_creators>

Mogelijke sleutels

Aan de hand van een gecontroleerde lijst kan de rol van de maker worden gespecificeerd. meemoo biedt een standaard lijst van rollen aan. Deze kan afhankelijk van de partner worden aangepast. Indien geen van de rollen van toepassing is, kan het generieke ‘maker’ worden gebruikt, ofwel kan in overleg met meemoo de gecontroleerde lijst worden uitgebreid.

<Maker />  
<Archiefvormer />  
<Architect> De architect van het afgebeelde gebouw.
<Auteur />  
<Acteur />  
<Cineast />  
<Componist />  
<Choreograaf />  
<Danser />  
<Documentairemaker />  
<Fotograaf />  
<Geïnterviewde />  
<Interviewer />  
<Kunstenaar />  
<Muzikant />  
<Performer />  
<Producer />  
<Productiehuis />  
<Regisseur />  
<Schrijver />  
<Opdrachtgever />  

Bijdrager

De persoon of instelling die een substantiële creatieve bijdrage tot de inhoud van het item heeft geleverd.

XML element <dc_contributors type="list"><Bijdrager /><Auteur /><Cameraman />...</dc_contributors>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Ja
<dc_contributors type="list">
  <Bijdrager />
  <Auteur />
  <Cameraman />
</dc_contributors>

Mogelijke sleutels

Aan de hand van een gecontroleerde lijst kan de rol van de bijdrager worden gespecificeerd. meemoo biedt een standaard lijst van rollen aan.

<Aanwezig />  
<Adviseur />  
<Afwezig />  
<Archivaris />  
<Arrangeur />  
<ArtistiekDirecteur />  
<Assistent />  
<Auteur />  
<Belichting />  
<Bijdrager />  
<Cameraman />  
<Co-producer />  
<Commentator />  
<Componist />  
<DecorOntwerper />  
<Digitaliseringspartner />  
<Dirigent />  
<Dramaturg />  
<Fabrikant /> Bedrijf dat het afgebeelde goed of product geproduceerd heeft.
<Fotografie />  
<Geluid />  
<Geluidsman />  
<GrafischOntwerper />  
<KostuumOntwerper />  
<Kunstenaar />  
<Make-up />  
<Muzikant />  
<Monteur /> Iemand verantwoordelijk voor de ordening van beeld en/of geluid in audiomateriaal of audiovisueel materiaal.
<Nieuwsanker />  
<Omroeper />  
<Onderzoeker />  
<Post-productie />  
<Producer />  
<Reporter />  
<Scenarist />  
<Soundtrack />  
<Sponsor />  
<TechnischAdviseur />  
<Uitvoerder />  
<Verontschuldigd />  
<Vertaler />  
<Verteller />  
<Voorzitter />  
<Afgebeelde /> De entiteiten (bv. objecten, plaatsen of personen) die worden afgebeeld op het materiaal.
<Ontvanger /> De entiteit (bv. organisatie of persoon) die het materiaal origineel heeft ontvangen, zoals bij een brief of postkaart.

Publisher

De entiteit in hoofdzaak verantwoordelijk voor het verdelen en het toegankelijk maken van een item voor derden door omroep, verkoop, verhuur,…

XML element <dc_publishers type="list"><Publisher /><Distributeur />...</dc_publishers>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Ja
<dc_publishers type="list"/>
  <Publisher>VRT</Publisher>
</dc_publishers>

Mogelijke sleutels

Aan de hand van een gecontroleerde lijst kan de rol van de publisher worden gespecificeerd. meemoo biedt een standaard lijst van rollen aan. Deze kan afhankelijk van de partner worden aangepast.

Indien geen van de rollen van toepassing is, kan het generieke ‘Publisher’ worden gebruikt, ofwel kan in overleg met meemoo de gecontroleerde lijst worden uitgebreid.

<Distributeur />  
<Exposant />  
<Persagentschap />  
<Publisher />  

Inhoud

Hoofdbeschrijving

Een korte, algemene omschrijving van de intellectuele inhoud van een item.

XML element <dc_description/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Verplicht indien geen minimum van vijf trefwoorden.
Herhaalbaar Nee
<dc_description>Deze interviews zijn ingericht door het Universiteitsarchief en vormen een basis voor een onderzoek. Het eindresultaat is de publicatie \'Meisjestudenten aan de RUG</dc_description>

Lange beschrijving

Een gedetailleerde beschrijving van de inhoud van het object. Dit kan bijvoorbeeld door puntsgewijs de voornaamste scènes, stock-shots, aparte items… te beschrijven. Voor ondertitels is een apart veld voorzien.

XML element <dc_description_lang/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Nee
<dc_description_lang>
  Deze interviews zijn ingericht door het Universiteitsarchief en vormen een basis voor een onderzoek. 
  
  Het eindresultaat is de publicatie \'Meisjestudenten aan de RUG
</dc_description_lang>

Programmabeschrijving

Een korte beschrijving van het programma waar het item een onderdeel van vormt.

XML element <dc_description_programme/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Nee

Cast

Een oplijsting van de voornaamste acteurs/performers en hun respectievelijke rol.

XML element <dc_description_cast/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Ja
<dc_description_cast>Julien Schoenaert (Oedipus), Aafke Bruyninckx (Antigone)</dc_description_cast>

Ondertitels

Een weergave van de ondertitels die bij het digitale object horen.

XML element <dc_description_ondertitels/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Nee

Transcriptie

Een weergave van de transcriptie van het digitale object.

De transcriptie kan eventueel in de toekomst ook automatisch aangemaakt worden door een speech to text engine.

XML element <dc_description_transcriptie/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Nee

Genre

Omschrijving van de aard, het genre van het item adhv een gecontroleerde lijst die door meemoo beheerd wordt.

XML element <dc_types type="list"><multiselect/></dc_types>
Datatype Gecontroleerde lijst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Ja
<dc_types type="list">
  <multiselect>Sport</multiselect>
</dc_types>

Mogelijke waarden

Actualiteit Een verslag van de gebeurtenissen van de dag of van het ogenblik; het nieuws dat op dat moment aan de orde is.
Animatie Een film of video met getekende of andere levenloze figuren, waarbij animatie toegepast is.
Concert Een voorstelling waar muziek gespeeld wordt voor publiek.
Dans Een voorstelling voor publiek waar ritmisch bewogen wordt op muziek.
Docudrama Een combinatie van documentaire en drama; een soort verslag van een historische of actuele gebeurtenis, waarbij uitgaande van feitelijke gegevens historische gebeurtenissen worden nagespeeld.
Documentaire Een non-fictieve film of programma op televisie of radio over dingen die echt gebeurd zijn. Ze bevatten scènes of opnames uit de werkelijkheid die een beeld proberen te geven van een bepaalde situatie.
Documentatie Materiaal dat een bepaald onderwerp om- en beschrijft.
Drama Een toneelstuk of met een slechte afloop.
Educatief Materiaal dat bedoeld is om van te leren of opvoedkundige waarde heeft.
Entertainment Materiaal met een amusementsfunctie en heeft als hoofddoel het vertier, vermaak of amusement van het publiek.
Fictie Een verhaal of tekst, dat niet op de werkelijkheid is gebaseerd. Het wordt geschreven vanuit de fantasie van de schrijver.
Interview Een georganiseerd gesprek waarbij iemand vragen stelt en een ander antwoordt.
Komedie Dramatisch werk waarin op amusante wijze over gewone mensen in alledaagse situaties gehandeld wordt.
Kortfilm Een film met een voor films relatief korte speelduur.
Kunstwerk Een voortbrengsel van het creatief en origineel tot uiting of voorstelling brengen van gedachten of gevoelens, bijvoorbeeld een schilderij, een muziekstuk of een beeldhouwwerk; voortbrengsel van de kunst
Magazine Een periodieke publicatie die per aflevering bestaat uit een bundeling van artikelen.
Muziekopname Een geluidsopname die bestaat uit muziek.
Nieuws Berichten over belangrijke dingen die kortgeleden gebeurd zijn.
Non-fictie Een verhaal of tekst, dat op de werkelijkheid is gebaseerd. De schrijver beschrijft feiten.
Opera De opera is een toneelstuk met orkestbegeleiding waarin voornamelijk gezongen wordt in poëzievorm.
Performance Een theatrale voorstelling van een podiumkunstenaar of beeldend kunstenaar
Speelfilm Een film waarin acteurs spelen.
Sport Een televisie- of radioprogramma waar verslag wordt gedaan van sportwedstrijden, uitslagen van sportwedstrijden worden gegeven of een wedstrijd wordt besproken.
Wetenschap Een televisie- of radioprogramma met wetenschap als hoofdonderwerp.
Praatprogramma Een televisieprogramma of radioprogramma waarbij het hoofdaandeel uit spreken bestaat; een talkshow.
Theater Theater is een verzamelnaam voor kunstvormen waarbij acteurs levende voorstellingen maken voor een publiek, opgevoerd op een scène, waarbij het hoofdaandeel uit spreken bestaat.
Podcast Een podcast is een audio-‘uitzending’ waarbij het geluidsbestand op aanvraag beschikbaar is door middel van webfeeds.
Bladmuziek Muziek die op papier genoteerd is.

Object type

Het type uitzending (programma of item).

XML element <ebu_objectType/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Nee
Herhaalbaar Nee
<ebu_objectType>item</ebu_objectType>
<ebu_objectType>programma</ebu_objectType>

Coverage (ruimtelijk)

Een beschrijvende afbakening van het geografisch gebied (straat, stad, land, continent) waar de inhoud van het item betrekking op heeft.

XML element <dc_coverages type="list"><ruimte/></dc_coverages>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Ja
<dc_coverages type="list">
  <ruimte>Parijs</ruimte>
  <ruimte>provincie Antwerpen</ruimte>
</dc_coverages>

Coverage (tijd)

Een beschrijvende afbakening van de tijdsperiode waar de inhoud van het item betrekking op heeft.

Let wel: het betreft hier de tijdsperiode waar het item inhoudelijk betrekking op heeft, niet de datum van creatie. Een documentaire uit de jaren 1950 over de Gulden Sporenslag heeft dus bijvoorbeeld als temporele coverage ‘middeleeuwen’.

XML element <dc_coverages type="list"><tijd/></dc_coverages>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Ja
<dc_coverages type="list">
  <tijd>interbellum</tijd>
  <tijd>jaren 1920</tijd>
</dc_coverages>

Trefwoorden

Thematische trefwoorden met betrekking tot de inhoud van het item.

XML element <dc_subjects type="list"><Trefwoord/></dc_subjects>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Verplicht (minimaal 5 trefwoorden) indien geen (korte) beschrijving
Herhaalbaar Ja
<dc_subjects type="list">
  <Trefwoord>seksuele voorlichting</Trefwoord>
  <Trefwoord>socialistische beweging</Trefwoord>
</dc_subjects>

Taal

De (belangrijkste) taal/talen die in het item worden gesproken of gebruikt.

Het betreft de gesproken of gezongen taal, niet de taal van eventuele ondertitels. In het geval van een stomme film, is de taal van de eventuele tussentitels indicatief.

XML element <dc_languages type="list"><multiselect/></dc_languages>
Datatype ISO 639-1 (“nl” = Nederlands; “fr” = Frans; “de” = Duits; “it” = Italiaans; “en” = Engels; “es” = Spaans; …)
Verplichting Verplicht
Herhaalbaar Ja
<dc_languages type="list">
  <multiselect>nl</multiselect>
  <multiselect>fr</multiselect>
</dc_languages>

Rechten

Licentie

Het type licentie waaronder de exploitatie (het gebruik, de reproductie en bewerking) van het item wordt bepaald. De licenties zijn zo opgesteld dat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen het hergebruik van het object en de metadata.

XML element <dc_rights_licenses type="list"><multiselect/></dc_rights_licences>
Datatype Gecontroleerde lijst
Verplichting Verplicht
Herhaalbaar Ja
<dc_rights_licenses type="list">
  <multiselect>CC_BY-SA-METADATA</multiselect>
</dc_rights_licenses>

Mogelijke waarden

 • VIAA-ONDERWIJS
 • VIAA-ONDERZOEK
 • VIAA-INTRAMUROS
 • VIAA-INTRA_CP-CONTENT
 • VIAA-INTRA_CP-METADATA-ALL
 • VIAA-PUBLIEK-METADATA-LTD
 • VIAA-PUBLIEK-METADATA-ALL
 • VIAA-PUBLIEK-CONTENT
 • Publiek-Domein
 • CC0-METADATA
 • CC0-CONTENT
 • CC_BY-METADATA
 • CC_BY-CONTENT
 • CC_BY-SA-METADATA
 • CC_BY-SA-CONTENT
 • CC_BY-ND-METADATA
 • CC_BY-ND-CONTENT
 • CC_BY-NC-METADATA
 • CC_BY-NC-CONTENT
 • CC_BY-NC-SA-METADATA
 • CC_BY-NC-SA-CONTENT
 • CC_BY-NC-ND-METADATA
 • CC_BY-NC-ND-CONTENT
 • BEZOEKERTOOL-CONTENT
 • BEZOEKERTOOL-METADATA-ALL

Zie de detailpagina over licenties voor meer informatie over de betekenis van de verschillende waarden.

Auteursrechthouder

De persoon of organisatie die de auteursrechten bezit. Dit kan de eigenlijke auteur zijn, zijn erfgenamen of een derde partij aan wie de rechten zijn overgedragen.

XML element <dc_rights_rightsOwners type="list"><Auteursrechthouder/></dc_rights_rightsOwners>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Verplicht (indien gekend)
Herhaalbaar Ja
<dc_rights_rightsOwners>
  <Auteursrechthouder>Etienne Tordoir</Auteursrechthouder>
  <Auteursrechthouder>KADOC</Auteursrechthouder>
</dc_rights_rightsOwner>

Licentiehouder

De persoon of organisatie die eigenaar is van de resource of de rechten beheert.

Soms wordt de het toezicht op het correcte gebruik, evenals het beheer van de inkomsten gegenereerd uit het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken uitbesteed aan een externe persoon of organisatie (een zogenaamd auteursrechtvennootschappen zoals SABAM, SEMU,…).

XML element <dc_rights_rightsHolders type="list"><Licentiehouder/></dc_rights_rightsHolders>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Ja
<dc_rights_rightsHolders>
  <Licentiehouder>SABAM</Licentiehouder>
</dc_rights_rightsHolders>

Credit

Tekst van de attributie of kennisgeving die bij het beeld moet verschijnen.

XML element <dc_rights_credit/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Nee
<dc_rights_credit>Copyright AMSAB. Onder de licentie Creative Commons CC-PD</dc_rights_credit/>
<dc_rights_credit>Copyright SMAK. Alle rechten voorbehouden</dc_rights_credit>
<dc_rights_credit>Alle rechten voorbehouden. Gelieve contact op te nemen met reproductie\@uu.be</dc_rights_credit>

Opmerkingen rechten

Hier kunnen bijkomende opmerkingen en voorwaarden met betrekking tot de gebruiksrechten van toepassing op het item worden vastgelegd.

XML element <dc_rights_comment/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Nee
<dc_rights_comment>Gelieve contact op te nemen met reproductie\@uu.be</dc_rights_comment>

Technische metadata

De technische metadata wordt automatisch uitgelezen uit de header van de archiefmaster.

Video formaat

Het videoformaat waarin de master copy van het digitale item bewaard wordt.

XML element <VideoFormat/>
Datatype Vrije tekst
Herhaalbaar Nee
<VideoFormat>JPEG2000</VideoFormat>

Video technisch

Dit is de videotechnische metadata van de archiefmaster die uit de header van de mxf wordt opgehaald.

XML element <VideoTechnical/>
Datatype Vrije tekst
Herhaalbaar Nee
<VideoTechnical>jpeg2000 (JPEG 2000 codestream restriction 0) 720x288 50.0fps 122815000bps</VideoTechnical>

Audio technisch

Dit is de audiotechnische metadata van de archiefmaster die uit de header van de mxf wordt opgehaald.

XML element <AudioTechnical/>
Datatype Vrije tekst
Herhaalbaar Nee
<AudioTechnical>pcm_s24le 8ch 48000HZ 9216000bps</AudioTechnical>

TC IN

Dit zijn de tijdscodes die overgenomen zijn van de analoge drager in de digitale kopie.

XML element <TcInTimecode/>
Herhaalbaar Nee

TC OUT

Dit zijn de tijdscodes die overgenomen zijn van de analoge drager in de digitale kopie.

XML element <TcOutTimecode/>
Herhaalbaar Nee

Duur

De totale duur van het digitale item.

XML element <DurationTimecode/>
Datatype Duur (hh:mm:ss:sss)
Herhaalbaar Nee
<DurationTimecode>00:14:14.920</DurationTimecode>

Image size

De dimensie van het beeld, uitgedrukt in pixels.

XML element <ImageSize/>
Datatype Breedte x Hoogte (in pixels)
Herhaalbaar Nee
<ImageSize>1920x1080</ImageSize>

MD5

MD5 (Message Digest Algorithm 5) is een veelgebruikte standaard om de integriteit van digitale bestanden te controleren.

XML element <md5/>
Datatype MD5 Checksum
Herhaalbaar Nee
<MD5>69c64bcb374c5dd7bd5fa0b3bb76758f</MD5>