Link Search Menu Expand Document
Inhoudstafel
  1. Digitale instroom
    1. Bestaande instroom
    2. Instroom via meemoo SIP
    3. Metadata model

Digitale instroom

Deze pagina biedt contentpartners (CP’s) van meemoo meer inzicht in hoe de metadata gestructureerd wordt in meemoo’s MAM en hoe bijgevolg moet aangeleverd worden bij digitale intake.

Bestaande instroom

CP’s die over born digital of gedigitaliseerd materiaal beschikken, zullen metadata over deze essence moeten aanleveren. Dit gebeurt in de vorm van een sidecar XML-bestand voor elke essence, bv. test.xml + test.mxf. Meemoo’s ingestproces verwacht metadata die reeds gemapt werd naar meemoo’s metadatamodel, zoals uitgelegd hieronder. Indien je vragen en/of opmerkingen zou hebben, horen we die graag via support@meemoo.be!

Je kan je gemapte metadata valideren aan de hand van onze XSD viaa_metadatamodel_xsd.xsd. Een eenvoudige manier om dit te doen, is met xmllint (een deel van libxml). Open een terminal en voer volgend commando uit:

xmllint --noout --schema viaa_metadatamodel_voor_cp.xsd viaa_metadatamodel_voorbeeld_voor_cp.xml

Zie viaa_metadatamodel_voorbeeld_voor_cp.xml voor een voorbeeld van een volledig ingevuld metadatabestand.

Instroom via meemoo SIP

Momenteel werkt meemoo aan een uniforme meemoo SIP voor toekomstige projecten. Lees alles over de specificatie hier.

Deze SIPs worden aan meemoo aangeleverd via S3. Je leest meer over hoe dit in zijn werk gaat op Aanlevering van SIPs.

Metadata model

Zie velden: Algemeen Digitalisering

Table of contents


Page last modified: Jan 25 2024 at 11:15 AM.