Link Search Menu Expand Document

Deze velden worden ingevuld door contentpartners tijdens de registratie van analoog materiaal, met oog op een digitaliseringsproject uitgevoerd door meemoo. Deze informatie wordt standaard automatisch overgenomen uit de registratieinformatie in AMS.

Deze pagina dient louter ter documentatie van de relevante velden bij registratie. Onderstaande velden kunnen dus niet gebruikt worden bij bv. een digitaal instroomproces.

Inhoudstafel
 1. Dragerinformatie
  1. Bestandstype
  2. Formaat
  3. Formaatversie
  4. Barcode drager
  5. Originele locatie
  6. Merk
  7. Productiedatum drager
  8. Kern/Spoel
  9. Deterioratiefenomenen
  10. Bijbehorende documenten/dragers aanwezig?
  11. Kleur
   1. Mogelijke waarden
  12. Label aanwezig?
  13. Opschrift originele doos
  14. Abraham ID
  15. Editie
   1. Mogelijke waarden
  16. Jaargang en volumenummer
  17. Teksttype
   1. Mogelijke waarden
  18. Aantal pagina’s
  19. Afmetingen van papier
  20. Dragereenheid
   1. Mogelijke waarden
  21. Staat van band en bindingen
   1. Mogelijke waarden
  22. Staat van papier
   1. Mogelijke waarden
  23. Tekstkwaliteit voor OCR
   1. Mogelijke waarden
  24. Aantal folio’s
  25. Materiaal
  26. Herkomst object
  27. Afmetingen - hoogte, breedte, dikte
 2. Logistieke informatie
  1. Registratiedatum drager
  2. Barcode verzameldoos
  3. Barcode transportbak
  4. Status
   1. Mogelijke waarden
  5. Shipment ID
 3. Quality Control (QC)
  1. Resultaat manuele QC
  2. QC Audio
  3. QC Video
  4. QC Opmerkingen

Dragerinformatie

Bestandstype

Type drager (onderverdeeld in audio, video, film, en paper).

XML element <type/>
Datatype Gecontroleerde lijst: zie onze pagina over drager registratie in AMS
Verplichting Verplicht indien gekend
Herhaalbaar Nee
<type>video</type>

Formaat

Een omschrijving van het type materiële drager waarop het item oorspronkelijk is vastgelegd.

XML element <format/>
Datatype Gecontroleerde lijst: zie onze pagina over drager registratie in AMS
Verplichting Verplicht indien gekend
Herhaalbaar Nee
<format>Betacam SP</format>

Formaatversie

Een specifieke formaatversie, die voor sommige dragerformaten wordt gevraagd, zoals voor VHS of DVCPRO.

XML element <format_version/>
Datatype Gecontroleerde lijst: zie onze pagina over drager registratie in AMS
Verplichting Verplicht
Herhaalbaar Nee
<format_version>DVCPRO HD</format_version>

Barcode drager

Dit is de barcode van meemoo die op de materiële drager werd aangebracht.

XML element <carrier_barcode/>
Datatype ID
Verplichting Verplicht
Herhaalbaar Nee
<carrier_barcode>AACC_AMS_000540</carrier_barcode>

Originele locatie

Dit is de standplaats van de originele materiële drager. Dit kan een lokaal- of reknummer, een plaatskenmerk of de naam van een collectie zijn.

XML element <original_location/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Nee
<original_location>10A</original_location>
<original_location>rek 12, plank 3</original_location>
<original_location>Erfenis Amaat Burssens</original_location>

Merk

Dit is het merk of de fabrikant van de materiële drager.

XML element <brand/>
Datatype Gecontroleerde lijst: zie onze pagina over drager registratie in AMS
Verplichting Verplicht
Herhaalbaar Nee
<brand>Philips</brand>

Productiedatum drager

Dit is de (geschatte) productiedatum van de materiële drager.

XML element <date/>
Datatype Extended Date Time Format (EDTF)
Verplichting Verplicht
Herhaalbaar Nee
<date>1937-09-07</date>

Kern/Spoel

In dit veld kan worden aangegeven of de tape op een kern dan wel op een open spoel is bevestigd.

XML element <core_reel/>
Datatype “Kern” / “Spoel” (zie ook onze pagina over drager registratie in AMS)
Verplichting Verplicht indien gekend
Herhaalbaar Nee
<core_reel>Spoel</core_reel>

Deterioratiefenomenen

Fenomenen – doorgaans onder invloed van fysische of chemische factoren – die mogelijks de integriteit en raadpleegbaarheid van de gegevens op de drager in gevaar kunnen brengen.

XML element <preservation_problems/>
Datatype Gecontroleerde lijst: zie onze pagina over drager registratie in AMS)
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Ja
<preservation_problems>disc rot</preservation_problems>

Bijbehorende documenten/dragers aanwezig?

Bijbehorende documenten/dragers die de contentpartner niet apart kan bewaren. Bij registratie wordt dus aangeduid dat er bij de verpakte drager andere dragers zitten. Deze bijbehorende documenten/dragers worden dus niet mee gedigitaliseerd, maar wel gesignaleerd aan de Service Provider, o.m. om verlies tegen te gaan.

XML element <related_documents />
Datatype “0” of “1”
Verplichting Verplicht
Herhaalbaar Nee
<related_documents>0</related_documents>

Kleur

De kleur van de inhoud van de drager. Dit duidt bijvoorbeeld het verschil tussen zwart-wit en kleur fotografie of film.

XML element <color />
Datatype Gecontroleerde lijst
Verplichting Verplicht
Herhaalbaar Nee
<color>Color</color>

Mogelijke waarden

 • Black-white
 • Color
 • Coloured

Label aanwezig?

Het al dan niet aanwezig zijn van een label op de drager.

XML element <label_present/>
Datatype “0” of “1”
Verplichting Verplicht
Herhaalbaar Nee
<label_present>1</label_present>

Opschrift originele doos

Een kopie van eventuele opschriften op de originele bewaardoos van de drager.

XML element <inscription_original_carrier_box/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Nee
<inscription_original_carrier_box>1234</inscription_original_carrier_box>

Abraham ID

Identifier van de krantentitel die ervoor zorgt dat de link met Abraham - Catalogus van Belgische kranten, een databank van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek waarin het krantenbezit van bijna honderd bewaarinstellingen in Vlaanderen en Brussel is opgenomen - blijft bewaard.

XML element <abraham_ID/>
Datatype ID
Verplichting Verplicht
Herhaalbaar Ja
<abraham_ID>c:bnc:5224</abraham_ID>

Editie

Hierbij gaat het om de soort uitgave van de editie. Een krant kent meerdere soorten edities: ochtend-, middag-, avond- of weekendeditie.

XML element <edition />
Datatype Gecontroleerde lijst of Vrije tekst
Verplichting Verplicht indien gekend
Herhaalbaar Ja
<edition>Afternoon</edition>

Mogelijke waarden

 • Morning
 • Afternoon
 • Evening

Jaargang en volumenummer

Een krant verschijnt serieel. Via jaargangen en volumenummers wordt aangegeven om welke uitgave van een langlopende titel het gaat.

XML element <number />
Datatype Tekst die een numerieke waarde, gevolgd met een punt als onderscheidingsteken en opnieuw een numerieke waarde bevat. Als onbekende kan een ‘x’ worden gebruikt.
Verplichting Verplicht indien gekend
Herhaalbaar Ja
<number>1.6</number>

Teksttype

Hoe het voornaamste deel van de tekst van deze drager is weergegeven: gedrukt, getypt of handgeschreven.

XML element <text_type />
Datatype Gecontroleerde lijst
Verplichting Verplicht
Herhaalbaar Ja
<text_type>Printed</text_type>
<text_type>Typed</text_type>
<text_type>Handwritten</text_type>

Mogelijke waarden

 • Handwritten
 • Typed
 • Printed

Aantal pagina’s

Het aantal pagina’s waaruit de drager bestaat.

XML element <number_of_pages/>
Datatype Numeriek
Verplichting Verplicht
Herhaalbaar Ja
<number_of_pages>2</number_of_pages>

Afmetingen van papier

De omvang van het papier volgens hoogte x breedte (in cm).

XML element <dimensions/>
Datatype hoogte x breedte
Verplichting Verplicht
Herhaalbaar Ja
<dimensions>46 x 30</dimensions>

Dragereenheid

De dragereenheid toont aan hoe de drager bijeen wordt gehouden.

XML element <carrier_unity/>
Datatype Gecontroleerde lijst
Verplichting Verplicht
Herhaalbaar Ja
<carrier_unity>Bound - 180° opening</carrier_unity>

Mogelijke waarden

 • Bound - 180° opening
 • Bound - not 180° opening
 • Stapled
 • Loose

Staat van band en bindingen

Evaluatie in welke staat de band zich bevindt.

XML element <cover_and_bindings/>
Datatype Gecontroleerde lijst
Verplichting Verplicht indien van toepassing (VA) is enkel van toepassing indien de dragereenheid Gebonden - 180° of Gebonden - niet 180° te openen is.
Herhaalbaar Ja
<cover_and_bindings>Poor</cover_and_bindings>
<cover_and_bindings>Bad</cover_and_bindings>
<cover_and_bindings>Reasonable</cover_and_bindings>
<cover_and_bindings>Good</cover_and_bindings>

Mogelijke waarden

 • Poor
 • Bad
 • Reasonable
 • Good

Staat van papier

Evaluatie in welke staat het papier zich bevindt.

XML element <paper/>
Datatype Gecontroleerde lijst
Verplichting Verplicht indien van toepassing (VA) is enkel van toepassing indien de dragereenheid Gebonden - 180° of Gebonden - niet 180° te openen is.
Herhaalbaar Ja

Mogelijke waarden

 • Poor
 • Bad
 • Reasonable
 • Good
<paper>Good</paper>
<paper>Reasonable</paper>
<paper>Poor</paper>
<paper>Bad</paper>

Tekstkwaliteit voor OCR

Verschijnselen die een uitdaging kunnen vormen voor een geautomatiseerde optische tekstherkenning.

XML element <text_quality_for_ocr><multiselect/></text_quality_for_ocr>
Datatype Gecontroleerde lijst
Verplichting Verplicht
Herhaalbaar Ja
<text_quality_for_ocr>
 <multiselect>Creases</multiselect>
 <multiselect>Folds</multiselect>
 <multiselect>Imprints</multiselect>
 <multiselect>Repairs</multiselect>
 <multiselect>Stains</multiselect>
 <multiselect>Tears</multiselect>
 <multiselect>Text Loss</multiselect>
</text_quality_for_ocr>

Mogelijke waarden

 • No problems
 • Imprints
 • Folds
 • Faded ink
 • Creases
 • Text loss
 • Repairs
 • Tears
 • Stains
 • Vertically printed text

Aantal folio’s

Het aantal folio’s van een handschrift of manuscript. Eén folio zijn twee opeenvolgende pagina’s. De rectozijde is de voorkant, de versozijde de achterkant.

XML element <number_of_folios/>
Datatype Numeriek
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Nee
<number_of_folios>174</number_of_folios>

Materiaal

Het materiaal waaruit het object bestaat.

XML element <materials><material /></materials>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Ja
<materials type="list">
	<material>papier</material>
	<material>perkament</material>
</materials>

Herkomst object

Neerslag van de herkomst van dit exemplaar van het object in kwestie, of de opeenvolging van eigenaars of beheerders, die verantwoordelijk zijn voor het creëeren, ontvangen of accumuleren van het object.

XML element <dc_provenances><dc_provenance /></dc_provenances>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Ja
<dc_provenances type="list">
 <dc_provenance>Abdij van Averbode</object_provenance>
 <dc_provenance>Archief Grootseminarie Ten Duinen</object_provenance>
</dc_provenances>

Afmetingen - hoogte, breedte, dikte

De afmetingen van het object in mm, volgens hoogte x breedte x (indien driedimensionaal) dikte.

XML element <dimensions type="list"></height_in_mm></dimensions>
Datatype Numeriek
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Nee
XML element <dimensions type="list"></width_in_mm></dimensions>
Datatype Numeriek
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Nee
XML element <dimensions type="list"></depth_in_mm></dimensions>
Datatype Numeriek
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Nee
<dimensions type="list">
	<height_in_mm>310</height_in_mm>
	<width_in_mm>210</width_in_mm>
	<depth_in_mm>35</depth_in_mm>
</dimensions>

Logistieke informatie

Registratiedatum drager

De datum waarop de drager in AMS werd geregistreerd.

XML element <created_on/>
Datatype ISO 8601 Datum en tijd (YYYY-MM-DDThh:mm:ss)
Verplichting Verplicht indien gekend
Herhaalbaar Nee
<created_on>2014-11-27T14:11:11</created_on>

Barcode verzameldoos

De barcode van meemoo die werd bevestigd op de verzameldoos waarin de drager zich bevindt.

XML element <collection_box_barcode/>
Datatype ID
Verplichting Verplicht indien gekend
Herhaalbaar Nee
<collection_box_barcode>BBMX_AMS_000007</collection_box_barcode>

Barcode transportbak

De barcode van meemoo die werd bevestigd op de transportbak waarin de verzameldozen zich bevinden.

XML element <transport_box_barcode/>
Datatype ID
Verplichting Verplicht indien gekend
Herhaalbaar Nee
<transport_box_barcode>VIAA-AKF-0022</transport_box_barcode>

Status

Status van de shipment om het logistieke proces te monitoren.

XML element <status/>
Datatype Gecontroleerde lijst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Nee
<status>Pending</status>

Mogelijke waarden

 • Pending
 • Ready for shipment at CP
 • Checked out at CP
 • Checked in at SP
 • Checked in at VIAA
 • Checked out at VIAA
 • Checked out at SP
 • Checked in at CP

Shipment ID

De ID van de verzending waarin de drager van de contentpartner naar de Service Provider werd verstuurd. Deze is vooral van belang voor de Service Provider en meemoo.

XML element <shipment_id/>
Datatype ID
Verplichting Verplicht indien gekend
Herhaalbaar Nee
<shipment_id>14314364782</shipment_id>

Quality Control (QC)

Resultaat manuele QC

Na het uitvoeren van de manuele kwaliteitscontrole wordt de contentpartner gevraagd de kwaliteit van het digitale bestand te beoordelen. Dit kan door aan te geven of de kwaliteit ‘ok’ is of ‘not ok’. Hierbij kan de dropdownlijst onder het veld ‘Resultaat manuele kwaliteitscontrole’ geraadpleegd worden. De waarden in de lijst ‘audio’ en ‘video’ geven aan wat er visueel en auditief gedetecteerd kan worden. Deze lijsten zullen verder uitgebreid worden. Indien er vragen of feedback zijn, kan dit steeds gemeld worden via support@meemoo.be].

XML element <QCoutcome/>
Datatype “OK” / “NOT OK”
Verplichting Optioneel (enkel van toepassing op de statistische selectie van een volledige batch, meemoo adviseert om een statistische selectie van 10% te maken)
Herhaalbaar Neen

QC Audio

Indien de kwaliteit van de audio in het digitaal object niet ok is dan kan in deze dropdownlijst een waarde geselcteerd worden die aangeeft wat de reden is voor het afkeuren van de kwaliteit. Indien de oorzaak niet in de dropdownlijst aanwezig is kan het opmerkingenveld gebruikt worden.

XML element <QCaudio/>
Datatype “OK” / “NOT OK”
Verplichting Optioneel (enkel van toepassing op de statistische selectie van een volledige batch, meemoo adviseert om een statistische selectie van 10% te maken)
Herhaalbaar Neen

QC Video

Indien de kwaliteit van de video in het digitaal object niet ok is dan kan in deze dropdownlijst een waarde geselcteerd worden die aangeeft wat de reden is voor het afkeuren van de kwaliteit. Indien de oorzaak niet in de dropdownlijst aanwezig is kan het opmerkingenveld gebruikt worden.

XML element <QCvideo/>
Datatype “OK” / “NOT OK”
Verplichting Optioneel (enkel van toepassing op de statistische selectie van een volledige batch, meemoo adviseert om een statistische selectie van 10% te maken)
Herhaalbaar Neen

QC Opmerkingen

Dit is een vrij tekstveld dat gebruikt kan worden om alle bijkomende opmerkingen rond de uitgevoerde kwaliteitscontrole te bewaren.

XML element <QCcomment/>
Datatype Vrij tekstveld
Verplichting Optioneel (enkel van toepassing op de statistische selectie van een volledige batch, meemoo adviseert om een statistische selectie van 10% te maken)
Herhaalbaar Neen