Link Search Menu Expand Document

Licenties

Op deze pagina vind je een overzicht van alle bestaande licenties in het VIAA-metadatamodel, het metadatamodel dat momenteel in gebruik is bij meemoo, en meer informatie over het moment waarop welke licentie actief wordt.

Overzicht van de licenties

Hieronder vind je een overzicht van alle bestaande licenties in het VIAA-metadatamodel. Per licentie wordt aangegeven wat de waarde is in het meemoo archief en wat de waarde betekent.

Onderwijs

MAM-naam VIAA-ONDERWIJS
Defaultwaarde AAN
Implicatie meemoo mag de content en metadata gebruiken voor ontsluiting richting het onderwijs, bijvoorbeeld op onderwijs.hetarchief.be.
MAM-naam ONDERWIJS-FRAGMENT
Defaultwaarde UIT
Implicatie meemoo mag de content en metadata van één dan wel meerdere fragmenten van het item gebruiken voor ontsluiting richting het onderwijs, bijvoorbeeld op onderwijs.hetarchief.be.

Wetenschappelijk onderzoek

MAM-naam VIAA-ONDERZOEK
Defaultwaarde AAN
Implicatie meemoo mag de content en metadata gebruiken voor research doeleinden. Hier is nog geen concrete applicatie voor beschikbaar.

Contentpartners

Content

MAM-naam  VIAA-INTRA_CP-CONTENT
Defaultwaarde AAN
Implicatie De lage resolutiekopie van het object mag getoond worden tussen contentpartners. Indien deze licentie gegeven wordt, zal ook de licentie VIAA-INTRA_CP-METADATA-ALL van toepassing worden. Deze licentie wordt gebruikt op hetarchief.be.

Metadata

MAM-naam VIAA-INTRA_CP-METADATA-ALL
Defaultwaarde AAN
Implicatie Een uitgebreide set aan metadata van het object mag gedeeld worden tussen contentpartners. Deze licentie wordt gebruikt op hetarchief.be

Brede publiek

Content

MAM-naam VIAA-PUBLIEK-CONTENT
Defaultwaarde UIT
Implicatie De lage resolutiekopie van het object mag beschikbaar gemaakt worden aan het brede publiek. Deze licentie impliceert dat ook de VIAA-PUBLIEK-METADATA-LTD of VIAA-PUBLIEK-METADATA-ALL gegeven wordt. Deze licentie is nog niet in gebruik.

Metadata

Beperkte metadataset

MAM-naam VIAA-PUBLIEK-METADATA-LTD
Defaultwaarde AAN
Implicatie Een beperkte set aan metadata van het object mag gedeeld worden aan het brede publiek. Deze licentie wordt gebruikt op hetarchief.be.

Uitgebreide metadataset

MAM-naam VIAA-PUBLIEK-METADATA-ALL
Defaultwaarde UIT
Implicatie Een uitgebreide set aan metadata van het object mag gedeeld worden aan het brede publiek. Deze licentie wordt gebruikt op hetarchief.be.

Bezoekertool van de contentpartner

Content

MAM-naam BEZOEKERTOOL-CONTENT
Defaultwaarde AAN
Implicatie De lage resolutiekopie van het object mag gedeeld worden aan gebruikers van de bezoekertool. Deze licentie wordt gebruikt op hetarchief.be

Metadata

MAM-naam BEZOEKERTOOL-METADATA-ALL
Defaultwaarde AAN
Implicatie Een uitgebreide set aan metadata van het object mag gedeeld worden aan gebruikers van de bezoekertool. Deze licentie wordt gebruikt op hetarchief.be

VIAA-licentie intra-muros

MAM naam VIAA-INTRAMUROS
Default waarde UIT
Implicatie wordt momenteel nog niet gebruikt en zal uitstaan. Kan in de toekomst gebruikt worden indien materiaal via applicaties binnen de meemoo-muren ontsloten zou worden.

Andere licenties

Content

MAM-naam CC_BY-CONTENT, CC_BY-SA-CONTENT, CC0-CONTENT, CC_BY-NC-CONTENT, CC_BY-ND-CONTENT, CC_BY-NC-ND-CONTENT
Defaultwaarde UIT
Implicatie naamgeving in lijn met de licenties bij Creative Commons. Alle metadata en de browsekopie kunnen gedeeld worden in lijn met de licentie zoals omschreven door Creative Commons.

Metadata

MAM-naam CC_BY-METADATA, CC_BY-SA-METADATA, CC0-METADATA, CC_BY-NC-METADATA, CC_BY-ND-METADATA, CC_BY-NC-ND-METADATA
Defaultwaarde UIT
Implicatie naamgeving in lijn met de licenties bij Creative Commons. Alle metadata en de browsekopie kunnen gedeeld worden in lijn met de licentie zoals omschreven door Creative Commons.

Wanneer worden de standaardwaardes ingevuld?

Voor bestanden uit meemoo-digitaliseringsprojecten worden de standaardlicenties (zie tabel hierboven) automatisch actief op het moment van import in het archiefsysteem. Let wel: aangezien het materiaal zich op dat moment nog in de ingest-ruimte of workspace bevindt, zal het niet gebruikt worden. Contentpartners hebben zes maanden de tijd om het materiaal te publiceren en indien nodig de licenties aan te passen. Pas na publicatie wordt de licentie echt actief en kan het materiaal dus ontsloten worden volgens de licenties.

Voor bestanden uit digitale collecties worden de licenties meegegeven bij de aanlevering van het materiaal. Indien geen licentie aangeleverd werd, zal meemoo de standaardlicenties activeren.

Overzicht standaardwaardes

Standaard zal meemoo op dit moment onderstaande licenties activeren:

VIAA-ONDERWIJS AAN
ONDERWIJS-FRAGMENT UIT
VIAA-ONDERZOEK AAN
VIAA-INTRAMUROS UIT
VIAA-INTRA_CP-CONTENT AAN
VIAA-INTRA_CP-METADATA-ALL AAN
VIAA-PUBLIEK-METADATA-LTD AAN
VIAA-PUBLIEK-METADATA-ALL UIT
BEZOEKERTOOL-CONTENT AAN
BEZOEKERTOOL-METADATA-ALL AAN
Alle andere licenties UIT

Kan ik de licentie nog aanpassen?

Licenties kunnen ten allen tijde aangepast worden. Tegelijkertijd wensen we er op te wijzen dat deze defaultsettings conform de afgesloten samenwerkingsovereenkomst zijn en er normaal gezien enkel wegens bepaalde redenen (zoals exclusieve rechten met derden, gevoelig materiaal, …) aanpassingen nodig zijn.  

Ontsluitingsplatformen zijn zo ontworpen dat ze rekening houden met de licentie en op basis hiervan een item al dan niet zullen gebruiken. Hou er wel rekening mee dat het even (typisch 24u, maar afhankelijk van platform tot platform) kan duren eer het ontsluitingsplatform aangepast is. Voor dringende gevallen kan een update gevraagd worden via support@meemoo.be.