Link Search Menu Expand Document

Deze velden worden gebruikt door de digitaliseringspartners van meemoo in kader van het digitaliseringsproject.

Deze pagina dient louter ter documentatie van de relevante velden bij digitalisering. Onderstaande velden kunnen dus niet gebruikt worden bij bv. een digitaal instroomproces.

Inhoudstafel
 1. Digitaliseringspartner
  1. Service Provider
  2. Service Provider ID
 2. Digitaliseringsproces
  1. Datum inspectie analoge drager
  2. Uitkomst inspectie analoge drager
  3. Opmerking inspectie analoge drager
  4. Datum herstel analoge dragger
  5. Uitkomst herstel analoge drager
  6. Opmerking herstel analoge drager
  7. Datum reiniging analoge drager
  8. Uitkomst reiniging analoge drager
  9. Opmerking reiniging analoge drager
  10. Datum bakken analoge drager
  11. Uitkomst bakken analoge drager
  12. Digitaliseringsdatum
  13. Tijdstip digitalisering
  14. Uitkomst digitalisering
  15. Opmerking digitalisering
  16. Datum kwaliteitscontrole SP
  17. Uitkomst kwaliteitscontrole SP
  18. Opmerking kwaliteitscontrole SP
  19. Agent kwaliteitscontrole SP
  20. Datum transfer naar LTO tape
  21. LTO ID
  22. OTC start
  23. Duur
  24. Recording speed
  25. Audio noise reduction
  26. Audio IEC type
  27. Audio tracks
  28. PID
 3. Digitaliseringsketen
  1. Digitaliseringsformaat
  2. Player fabrikant
  3. Player serienummer
  4. Player model
  5. Timebase corrector fabrikant
  6. Timebase corrector serienummer
  7. Timebase corrector model
  8. AD fabrikant
  9. AD serienummer
  10. AD model
  11. Encoder fabrikant
  12. Encoder serienummer
  13. Encoder model

Digitaliseringspartner

Service Provider

De naam van de Service Provider aan wie de digitalisering van de originele drager werd uitbesteed.

XML element <sp_name/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee
<sp_name>Vectracom</sp_name>

Service Provider ID

De unieke ID van de Service Provider aan wie de digitalisering van de originele drager werd uitbesteed.

XML element <sp_id/>
Datatype ID
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee
<sp_id>OR-183420s</sp_id>

Digitaliseringsproces

Datum inspectie analoge drager

De datum waarop de materiële drager door de Service Provider visueel werd geïnspecteerd.

XML element <inspection_date/>
Datatype ISO 8601 Datum (YYYY-MM-DD)
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee
<inspection_date>2015-04-21</inspection_date>

Uitkomst inspectie analoge drager

De uitkomst van de visuele inspectie van de drager door de Service Provider. Met andere woorden is deze geslaagd (y) of niet geslaagd (n).

XML element <inspection_outcome/>
Datatype y/n
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee
<inspection_outcome>y</inspection_outcome>

Opmerking inspectie analoge drager

Eventuele opmerkingen van de Service Provider naar aanleiding van de visuele inspectie van de analoge drager (denk aan schade, ontbrekende elementen).

XML element <inspection_note/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee
<inspection_note >Beschadiging cassette</inspection_note>

Datum herstel analoge dragger

De datum waarop de Service Provider herstellende ingrepen op de drager heeft toegepast.

XML element <repair_date/>
Datatype ISO 8601 Datum (YYYY-MM-DD)
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee
<repair_date>2015-10-03`</repair_date>

Uitkomst herstel analoge drager

De uitkomst van de door de Service Provider ondernomen herstelacties. Met andere woorden is deze geslaagd (y) of niet geslaagd (n).

XML element <repair_outcome/>
Datatype y/n
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee
<repair_outcome>y</repair_outcome>

Opmerking herstel analoge drager

Bijkomende opmerkingen met betrekking tot de herstelactie.

XML element <repair_note/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee

Datum reiniging analoge drager

De datum waarop de materiële drager werd gereinigd.

XML element <cleaning_date/>
Datatype ISO 8601 Datum (YYYY-MM-DD)
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee

Uitkomst reiniging analoge drager

De uitkomst van de reinigingsactie van de materiële drager. Met andere woorden is deze geslaagd (y) of niet geslaagd (n).

XML element <cleaning_outcome/>
Datatype y/n
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee
<cleaning_outcome>y</cleaning_outcome>

Opmerking reiniging analoge drager

Eventuele opmerking m.b.t. de reiniging van de materiële drager.

XML element <cleaning_note/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee

Datum bakken analoge drager

De datum waarop de analoge drager werd gebakken.

XML element <baking_date/>
Datatype ISO 8601 Datum (YYYY-MM-DD)
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee

Uitkomst bakken analoge drager

De uitkomst van het bakproces van de analoge drager. Met andere woorden is deze geslaagd (y) of niet geslaagd (n).

XML element <baking_outcome/>
Datatype y/n
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee
<baking_outcome>y</baking_outcome>

Digitaliseringsdatum

De datum waarop de digitalisering van de analoge drager plaatsvond.

XML element <digitization_date/>
Datatype ISO 8601 Datum (YYYY-MM-DD)
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee
<digitization_date>2015-10-03</digitization_date>

Tijdstip digitalisering

Het tijdstip waarop de digitalisering van de analoge drager plaatsvond.

XML element <digitization_time/>
Datatype ISO 8601 Tijd (hh:mm:ss)
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee

Uitkomst digitalisering

De uitkomst van de digitalisering. Met andere woorden is deze geslaagd (y) of niet geslaagd (n).

XML element <digitization_outcome/>
Datatype y/n
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee
<digitization_outcome>y</digitization_outcome>

Opmerking digitalisering

Een eventuele opmerking bij de digitalisering van een analoge drager.

XML element <digitization_note/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee

Datum kwaliteitscontrole SP

De datum waarop door de Service Provider een kwaliteitscontrole van het digitale item is uitgevoerd.

XML element <qc_date/>
Datatype ISO 8601 Datum (YYYY-MM-DD)
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee

Uitkomst kwaliteitscontrole SP

De uitkomst van de kwaliteitscontrole door de Service Provider. Is deze positief (y) of negatief (n)?

XML element <qc_outcome/>
Datatype “y” / “n”
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee
<qc_outcome>y</qc_outcome>

Opmerking kwaliteitscontrole SP

Een eventuele opmerking bij de kwaliteitscontrole door de Service Provider.

XML element <qc_note/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Nee

Agent kwaliteitscontrole SP

Dit is een verwijzing naar de persoon bij de Service Provider die de kwaliteitscontrole heeft uitgevoerd.

XML element <qc_by/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee
<qc_by>User001</qc_by>

Datum transfer naar LTO tape

De datum waarop het digitale item bij de Service Provider naar LTO tape werd geschreven.

XML element <transfer_lto_date/>
Datatype ISO 8601 Datum (YYYY-MM-DD)
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee
<transfer_lto_date>2015-10-03</transfer_lto_date>

LTO ID

De unieke ID van de LTO tape waarop het digitale item wordt aangeleverd door de Service Provider.

XML element <lto_id/>
Datatype ID
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee
<lto_id>IM0180L5</lto_id>

OTC start

Het startpunt van de tijdscodering zoals die op de originele drager wordt bijgehouden.

XML element <OTC_start/>
Datatype Tijdscode (uu:mm:ss:SS)
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de registratieinformatie in AMS.
Herhaalbaar Nee
<OTC_start>01:00:00:00</OTC_start>

Duur

De gekende of geschatte duur van de inhoud van de originele drager.

XML element <file_duration/>
Datatype Duur (uu:mm:ss.SS)
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de registratieinformatie in AMS.
Herhaalbaar Nee
<file_duration>00:30:14.10</file_duration>

Recording speed

De opnamesnelheid van de drager. Dit is hoofdzakelijk van toepassing voor openspoelaudiotapes.

XML element <audio_carrier_speed/>
Datatype x.xx cm/s
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de registratieinformatie in AMS.
Herhaalbaar Nee
<audio_carrier_speed>4.75 cm/s</audio_carrier_speed>

Audio noise reduction

De bij audiocassettes gebruikte technologie van ruisonderdrukking.

XML element <audio_noise_reduction/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de registratieinformatie in AMS.
Herhaalbaar Nee
<audio_noise_reduction>Dolby A</audio_noise_reduction>

Audio IEC type

Het type magnetische coating gebruikt voor de tape van een audiocassette.

XML element <audio_iec_type/>
Datatype I-IV (IEC 60094) (zie ook onze pagina over drager registratie in AMS)
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de registratieinformatie in AMS.
Herhaalbaar Nee
<audio_iec_type>II</audio_iec_type>

Audio tracks

Het aantal geluidssporen dat op de drager werd vastgelegd.

XML element <audio_tracks/>
Datatype Integer
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de registratieinformatie in AMS.
Herhaalbaar Nee
<audio_tracks>2</audio_tracks>

PID

De Persistent Identifier. Een door meemoo toegekende unieke naam.

Elk digitaal object in het meemoo archief heeft een unieke PID.

XML element <PID>
Datatype PID
Verplichting Verplicht (automatisch)
Herhaalbaar Nee
<PID>294805325</PID>

Digitaliseringsketen

Digitaliseringsformaat

Het formaat waarin de archiefmaster van het digitale item werd geproduceerd door de Service Provider.

XML element <digitization_format/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee
<digitization_format>WAV</digitization_format>

Player fabrikant

De fabrikant van de tijdens het digitaliseringsproces gebruikte afspeelapparatuur.

XML element <player_manufacturer/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee
<player_manufacturer>Sony</player_manufacturer>

Player serienummer

Het serienummer van de tijdens het digitaliseringsproces gebruikte afspeelapparatuur.

XML element <player_serial_number/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee
<player_serial_number>33418</player_serial_number>

Player model

Het model van de tijdens het digitalliseringsproces gebruikte afspeelapparatuur.

XML element <player_model/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee
<player_model>BVH-2000PS</player_model>

Timebase corrector fabrikant

Naam van de fabrikant van de timebase corrector (TBC). Dit is een toestel dat storingen en vervormingen van het beeldsignaal op een videotape buffert en corrigeert.

XML element <timebase_corrector_manufacturer/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee
<timebase_corrector_manufacturer>Leitch</timebase_corrector_manufacturer>

Timebase corrector serienummer

Het serienummer van de timebase corrector (TBC) gebruikt om storingen in het beeldsignaal van een videotape te corrigeren.

XML element <timebase_corrector_serial_number/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee
<timebase_corrector_serial_number>LTHI0123706032\#9315</timebase_corrector_serial_number>

Timebase corrector model

Het model van de timebase corrector (TBC) gebruikt om storingen in het beeldsignaal van een videotape te corrigeren.

XML element <timebase_corrector_model/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee
<timebase_corrector_model>DPS-575</timebase_corrector_model>

AD fabrikant

Naam van de fabrikant van de analoog-digitaalomzetter. De AD-omzetter zet een analoog signaal om in een digitaal.

XML element <AD_manufacturer/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee
<AD_manufacturer>Realtek</AD_manufacturer>

AD serienummer

Het serienummer van de AD-omzetter.

XML element <AD_serial_number/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee
<AD_serial_number>1</AD_serial_number>

AD model

Het model van de AD-omzetter.

XML element <AD_model/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee
<AD_model>Alc887</AD_model>

Encoder fabrikant

De fabrikant van de tijdens het digitaliseringproces gebruikte encoder. Dit zijn de hardware of software die gebruikt worden voor het transcoderen van informatie van het ene formaat (of code) naar de andere.

XML element <encoder_manufacturer/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee
<encoder_manufacturer>EVS</encoder_manufacturer>

Encoder serienummer

Het serienummer van de tijdens het digitaliseringproces gebruikte encoder.

XML element <encoder_serial_number/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee
<encoder_serial_number>41130319</encoder_serial_number>

Encoder model

Het specifieke model van de tijdens het digitaliseringproces gebruikte encoder.

XML element <encoder_model/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de digitaliseringsmetadata die door de Service Provider wordt aangeleverd na digitalisering.
Herhaalbaar Nee
<encoder_model>Open Cube</encoder_model>