Link Search Menu Expand Document

Datatypes

Datatypes zijn gangbare formaten voor het neerschrijven van een datum, een tijdstip of een taal.

ISO 8601

De ISO 8601 standaard is een wijdverspreid formaat om datum en tijd te noteren. Dit formaat wordt gebruikt wanneer het moment gekend en exact is (bv. het moment van instroom).

Er zijn drie gangbare notaties:

  • Datum (YYYY-MM-DD): 2001-02-03
  • Tijd (hh:mm:ss): 09:30:01
  • Datum en tijd (YYYY-MM-DDThh:mm:ss) : 2001-02-03T09:30:01

Een tijdzone kan worden aangeduid door het uurverschil met GMT achteraan met een + toe te voegen: 2004-01-01T10:10:10+05:00

Meer info vind je op de wikipedia pagina over ISO 8601

Extended Date Time Format (EDTF)

Om verfijning en benaderende waarden toe te staan wordt Extended Date Time Format (EDTF) gebruikt. De EDTF-standaard voegt verschillende vormen van verfijning, veralgemening en benaderende waarden toe aan de ISO 8601 notatie. Dit formaat wordt dus gebruikt wanneer het moment ongekend of inexact is (bv. de opname van een oude film).

De EDTF-standaard is opgebouwd uit verschillende levels; een Level 0 EDTF string bestaat uit 1 van 3 features (datum, datum/tijd, of interval). Een Level 1 EDTF string bestaat uit dezelfde features, maar ondersteunt onzekere, onbekende, en datums bij benadering. Level 2 ondersteunt nog meer opties voor onzekere, onbekende, en onderdelen van een datum bij benadering. Ook uitgebreide tijdsintervallen, en wetenschappelijke notatie van datums vallen onder Level 2.

Sinds MediaHaven versie 22.1 worden datum/tijd-strings bij ingest gevalideerd tegen de EDTF-standaard. Deze strings moeten dus voldoen aan de features gedefineerd in de standaard anders worden de items niet verwerkt. Er is volledige ondersteuning voor de Levels 0 en 1. Level 2 is beperkt ondersteund, maar wordt mogelijks in de toekomst nog verder uitgebreid.

Een niet-exhaustieve lijst van EDTF features die ondersteund worden in MediaHaven 22.1:

Datumnotatie Voorbeeld Opmerkingen
[Lege datum]    
Onbekende datum XXXX-XX-XX  
Volledige datum 1988-10-27  
Volledige datum met tijdstip 1988-10-27T15:35:54 T duid tijdstip aan
Volledige datum met tijdstip (UTC) 1988-10-27T15:35:54Z Z duidt gecoördineerde wereldtijd (UTC) aan
Volledige datum met tijdstip en shift 1988-10-27T15:35:54+1:00 +1:00 duidt aan dat de tijdszone UTC+1 is
Jaartal 1988  
Jaartal en maand 1988-10  
Jaartal en seizoen 1988-23 21 = lente, 22 = zomer, 23 = herfst, 24 = winter
Negatief kalender jaar -1988  
Letter prefixed jaartal Y170000002 Datums voor het jaar -9999 en na het jaar 9999
Datum bij benadering 1988-10~ Tilde ~ als laatste karakter
Datum onzeker 1988-10? Vraagteken ? als laatste karakter
Datum onzeker en bij benadering 1988-10% Procentteken % als laatste karakter
Niet specifieke eeuw 19XX  
Niet specifiek decennium 198X  
Niet specifieke maand 1988-XX  
Niet specifieke dag in de maand 1988-10-XX  
Niet specifieke dag in het jaar 1988-XX-XX  
Tijdsinterval 1988-10/1989 De oudste datum moet altijd eerst staan. Onbekende waardes zijn niet toegestaan (bv. 1988-XX-XX/1989 mag niet)
Interval met onbekend begin /1988-10-27  
Interval met onbekend einde 1988-10-27/  
Interval met open begin ../1988-10-27  
Interval met open einde 1988-10-27/..  
Interval met één datum bij benadering 1988-10%/1989  

Om te controleren of een datum/tijd string gevalideerd kan worden in de EDTF-standaard kan je gebruik maken van de Extended Date Time Format Levels 0,1 and 2 Validation Service. De pagina legt uit hoe je manueel een string kan valideren (zie ook hieronder), of gebruik kan maken van API requests om bv. een automatische controle in te bouwen.

  • Om te bepalen of een datum conform is aan EDTF Level 0-2, vul je de datum in onderaan deze pagina in het invoerveld. Klik daarna op “Submit”.
  • Het resultaat is Valid EDTF date wanneer de datum aanvaard wordt, of Invalid EDTF date wanneer de datum ongeldig is.
  • MediaHaven zal een ongeldige EDTF-datum niet aanvaarden.