Link Search Menu Expand Document
(external link)

Datamodel Termenlijst

Versie: 0.0.1

Vorige versie:

Aangemaakt op: 2022-07-06

Laatst gewijzigd op: 2023-10-03

SHACL-bestand: terms.shacl.ttl

Andere talen: en , fr

Auteurs: Milan Valadou , Miel Vander Sande , Lennert Van de Velde

Datamodel voor het beschrijven van gestructureerde lijsten van termen zoals thesauri.

Concept (skos:Concept)alternatief label : rdf:langString [0..*]definitie : rdf:langString [1..*]historische notitie : rdf:langString [0..*]notation : xsd:string [0..*]note : rdf:langString [0..*]redactionele notitie : rdf:langString [0..*]scope notitie : rdf:langString [0..*]verborgen label : rdf:langString [0..*]voorbeeld : rdf:langString [0..*]voorkeurslabel : rdf:langString [1..*]wijzigingsnotitie : rdf:langString [0..*]Conceptenschema (skos:ConceptScheme)alternatief label : rdf:langString [0..*]historische notitie : rdf:langString [0..*]notation : xsd:string [0..*]note : rdf:langString [0..*]redactionele notitie : rdf:langString [0..*]scope notitie : rdf:langString [0..*]verborgen label : rdf:langString [0..*]voorbeeld : rdf:langString [0..*]voorkeurslabel : rdf:langString [1..*]wijzigingsnotitie : rdf:langString [0..*]Geordende collectie (skos:OrderedCollection)alternatief label : rdf:langString [0..*]definitie : rdf:langString [0..*]historische notitie : rdf:langString [0..*]notation : xsd:string [0..*]note : rdf:langString [0..*]redactionele notitie : rdf:langString [0..*]scope notitie : rdf:langString [0..*]verborgen label : rdf:langString [0..*]voorbeeld : rdf:langString [0..*]voorkeurslabel : rdf:langString [1..*]wijzigingsnotitie : rdf:langString [0..*]Verzameling (skos:Collection)alternatief label : rdf:langString [0..*]definitie : rdf:langString [0..*]historische notitie : rdf:langString [0..*]notation : xsd:string [0..*]note : rdf:langString [0..*]redactionele notitie : rdf:langString [0..*]scope notitie : rdf:langString [0..*]verborgen label : rdf:langString [0..*]voorbeeld : rdf:langString [0..*]voorkeurslabel : rdf:langString [1..*]wijzigingsnotitie : rdf:langString [0..*]Label (skosxl:Label)letterlijke vorm : rdf:langString [1..1]Lijst (rdf:List)brede match [0..*]breder [0..*]breder transitief [0..*]exacte overeenkomst [0..*]gerelateerd [0..*]gerelateerde match [0..*]heeft een hogere prioriteit dan [0..*]heeft een lagere prioriteit dan [0..*]mapping relatie [0..*]nabije match [0..*]nauwe match [0..*]nauwer [0..*]nauwer transitief [0..*]semantische relatie [0..*]in schema [1..*]top concept van [0..*]heeft top concept [0..*]voorkeurslabel [0..1]None [0..*]None [0..*]lid [0..*]lid [0..*]

Naamruimten

Klassen & Eigenschappen

Klassen: Concept | Conceptenschema | Geordende collectie | Label | Lijst | Verzameling

Concept (skos:Concept)

Subklassen: Lokale identificatie , Organisatietype , Rol

Een SKOS-concept kan als idee of begrip worden gezien; een gedachte-eenheid. Echter, wat een gedachte-eenheid is, is subjectief, en deze definitie is eerder suggestief dan beperkend bedoeld.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
alternatief label
(skos:altLabel)
Een alternatief lexicaal label voor een resource. 0..* rdf:langString
brede match
(skos:broadMatch)
skos:broadMatch wordt gebruikt om een hiërarchische mapping link te geven tussen twee conceptuele resources in verschillende conceptenschema’s. 0..* Concept
breder
(skos:broader)
Verbindt een concept met een concept dat in betekenis algemener is. 0..* Concept
breder transitief
(skos:broaderTransitive)
skos:broaderTransitive is een transitieve superproperty van skos:broader. 0..* Concept
definitie
(skos:definition)
Een verklaring of formele uitleg van de betekenis van een concept. 1..* rdf:langString
exacte overeenkomst
(skos:exactMatch)
skos:exactMatch wordt gebruikt om twee concepten te verbinden, waarbij een hoge mate van vertrouwen wordt uitgedrukt dat de concepten uitwisselbaar in een brede waaier van informatiezoektoepassingen kunnen worden gebruikt. skos:exactMatch is een transitieve eigenschap en is een sub-eigenschap van skos:closeMatch. 0..* Concept
gerelateerd
(skos:related)
Verbindt een concept met een concept waarmee er een associatieve semantische relatie is. 0..* Concept
gerelateerde match
(skos:relatedMatch)
skos:relatedMatch wordt gebruikt om een associatieve mapping link te geven tussen twee conceptuele resources in verschillende conceptenschema’s. 0..* Concept
heeft een hogere prioriteit dan
(haTer:higherPriority)
Relateert een concept aan een ander concept dat een hogere prioriteit heeft. 0..* Concept
heeft een lagere prioriteit dan
(haTer:lowerPriority)
Relateert een concept aan een ander concept dat een lagere prioriteit heeft. 0..* Concept
historische notitie
(skos:historyNote)
Een notitie over de vroegere staat/gebruik/betekenis van een concept. 0..* rdf:langString
in schema
(skos:inScheme)
Verbindt een resource (bijvoorbeeld een concept) met een conceptenschema waarin het is opgenomen. 1..* Conceptenschema
mapping relatie
(skos:mappingRelation)
Verbindt twee concepten die, door conventie, uit verschillende schema’s komen en vergelijkbare betekenissen hebben 0..* Concept
nabije match
(skos:closeMatch)
skos:closeMatch wordt gebruikt om twee concepten te linken die voldoende gelijkwaardig zijn dat ze in sommige informatie-uitwisselingsapplicaties uitwisselbaar kunnen worden gebruikt. Om de mogelijkheid van “samengestelde fouten” te vermijden bij het combineren van mappings over meer dan twee conceptenschema’s, is skos:closeMatch niet gedefinieerd als een transitieve eigenschap. 0..* Concept
nauwe match
(skos:narrowMatch)
skos:narrowMatch wordt gebruikt om een hiërarchische mapping link te geven tussen twee conceptuele resources in verschillende conceptenschema’s. 0..* Concept
nauwer
(skos:narrower)
Verbindt een concept met een concept dat in betekenis meer specifiek is. 0..* Concept
nauwer transitief
(skos:narrowerTransitive)
skos:narrowerTransitive is een transitieve superproperty van skos:narrower. 0..* Concept
notation
(skos:notation)
Een notatie, ook wel classificatiecode genoemd, is een reeks tekens zoals “T58.5” of “303.4833” die gebruikt wordt om een concept uniek te identificeren binnen de context van een gegeven conceptenschema. 0..* xsd:string
note
(skos:note)
Een algemene notitie, voor eender welk doel. 0..* rdf:langString
redactionele notitie
(skos:editorialNote)
Een notitie voor een redacteur, vertaler of beheerder van het vocabularium. 0..* rdf:langString
scope notitie
(skos:scopeNote)
Een notitie die helpt om de betekenis en/of het gebruik van een concept te verduidelijken. 0..* rdf:langString
semantische relatie
(skos:semanticRelation)
Verbindt een concept met een concept dat op basis van de betekenis gerelateerd is. 0..* Concept
top concept van
(skos:topConceptOf)
Verbindt een concept met het conceptenschema waarvan het een bovenste niveau concept (top concept) is. 0..* Conceptenschema
verborgen label
(skos:hiddenLabel)
Een lexicaal label voor een resource dat verborgen moet worden bij het genereren van visuele weergaven van de resource, maar dat nog steeds toegankelijk moet zijn voor vrije tekst zoekoperaties. 0..* rdf:langString
voorbeeld
(skos:example)
Een voorbeeld van het gebruik van een concept. 0..* rdf:langString
voorkeurslabel
(skos:prefLabel)
Het verkozen lexicale label voor een resource, in een gegeven taal. 1..*1 rdf:langString
voorkeurslabel
(skosxl:prefLabel)
De eigenschap skosxl:prefLabel wordt gebruikt om een skosxl:Label te koppelen met een skos:Concept. De eigenschap is analoog aan skos:prefLabel. 0..1 Label
wijzigingsnotitie
(skos:changeNote)
Een notitie over een wijziging aan een concept. 0..* rdf:langString

Conceptenschema (skos:ConceptScheme)

Een set van concepten, eventueel vergezeld van verklaringen over de semantische relaties tussen die concepten.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
alternatief label
(skos:altLabel)
Een alternatief lexicaal label voor een resource. 0..* rdf:langString
heeft top concept
(skos:hasTopConcept)
Verbindt, bij conventie, een conceptenschema met een concept dat bovenaan staat in de bredere/nauwere concept hiërarchieën voor dat schema, en die een ingang vormt voor deze hiërarchieën. 0..* Concept
historische notitie
(skos:historyNote)
Een notitie over de vroegere staat/gebruik/betekenis van een concept. 0..* rdf:langString
notation
(skos:notation)
Een notatie, ook wel classificatiecode genoemd, is een reeks tekens zoals “T58.5” of “303.4833” die gebruikt wordt om een concept uniek te identificeren binnen de context van een gegeven conceptenschema. 0..* xsd:string
note
(skos:note)
Een algemene notitie, voor eender welk doel. 0..* rdf:langString
redactionele notitie
(skos:editorialNote)
Een notitie voor een redacteur, vertaler of beheerder van het vocabularium. 0..* rdf:langString
scope notitie
(skos:scopeNote)
Een notitie die helpt om de betekenis en/of het gebruik van een concept te verduidelijken. 0..* rdf:langString
verborgen label
(skos:hiddenLabel)
Een lexicaal label voor een resource dat verborgen moet worden bij het genereren van visuele weergaven van de resource, maar dat nog steeds toegankelijk moet zijn voor vrije tekst zoekoperaties. 0..* rdf:langString
voorbeeld
(skos:example)
Een voorbeeld van het gebruik van een concept. 0..* rdf:langString
voorkeurslabel
(skos:prefLabel)
Het verkozen lexicale label voor een resource, in een gegeven taal. 1..*1 rdf:langString
wijzigingsnotitie
(skos:changeNote)
Een notitie over een wijziging aan een concept. 0..* rdf:langString

Geordende collectie (skos:OrderedCollection)

Subklasse van: Verzameling

Een geordende collectie van concepten, waar zowel de groepering als de volgorde betekenisvol zijn.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
alternatief label
(skos:altLabel)
Een alternatief lexicaal label voor een resource. 0..* rdf:langString
definitie
(skos:definition)
Een verklaring of formele uitleg van de betekenis van een concept. 0..* rdf:langString
historische notitie
(skos:historyNote)
Een notitie over de vroegere staat/gebruik/betekenis van een concept. 0..* rdf:langString
lijst van leden
(skos:memberList)
Verbindt een geordende collectie met de RDF lijst die zijn leden bevat. 0..*  
notation
(skos:notation)
Een notatie, ook wel classificatiecode genoemd, is een reeks tekens zoals “T58.5” of “303.4833” die gebruikt wordt om een concept uniek te identificeren binnen de context van een gegeven conceptenschema. 0..* xsd:string
note
(skos:note)
Een algemene notitie, voor eender welk doel. 0..* rdf:langString
redactionele notitie
(skos:editorialNote)
Een notitie voor een redacteur, vertaler of beheerder van het vocabularium. 0..* rdf:langString
scope notitie
(skos:scopeNote)
Een notitie die helpt om de betekenis en/of het gebruik van een concept te verduidelijken. 0..* rdf:langString
verborgen label
(skos:hiddenLabel)
Een lexicaal label voor een resource dat verborgen moet worden bij het genereren van visuele weergaven van de resource, maar dat nog steeds toegankelijk moet zijn voor vrije tekst zoekoperaties. 0..* rdf:langString
voorbeeld
(skos:example)
Een voorbeeld van het gebruik van een concept. 0..* rdf:langString
voorkeurslabel
(skos:prefLabel)
Het verkozen lexicale label voor een resource, in een gegeven taal. 1..*1 rdf:langString
wijzigingsnotitie
(skos:changeNote)
Een notitie over een wijziging aan een concept. 0..* rdf:langString

Eigenschappen van Verzameling: alternatief label, definitie, historische notitie, lid, notation, note, redactionele notitie, scope notitie, verborgen label, voorbeeld, voorkeurslabel, wijzigingsnotitie

Label (skosxl:Label)

Een speciale klasse van lexicale entiteiten.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
letterlijke vorm
(skosxl:literalForm)
De eigenschap skosxl:literalForm wordt gebruikt om de letterlijke vorm van een skosxl:Label te geven. 1..1 rdf:langString

Lijst (rdf:List)

De klasse van RDF-lijsten.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
None
(_:nf034c0eaf20441328246b39c225e3853b14)
  0..* Concept of Verzameling

Verzameling (skos:Collection)

Subklassen: Geordende collectie

Een betekenisvolle verzameling van concepten.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
alternatief label
(skos:altLabel)
Een alternatief lexicaal label voor een resource. 0..* rdf:langString
definitie
(skos:definition)
Een verklaring of formele uitleg van de betekenis van een concept. 0..* rdf:langString
historische notitie
(skos:historyNote)
Een notitie over de vroegere staat/gebruik/betekenis van een concept. 0..* rdf:langString
lid
(skos:member)
Verbindt een collectie met één van zijn leden. 0..* Concept of Verzameling
notation
(skos:notation)
Een notatie, ook wel classificatiecode genoemd, is een reeks tekens zoals “T58.5” of “303.4833” die gebruikt wordt om een concept uniek te identificeren binnen de context van een gegeven conceptenschema. 0..* xsd:string
note
(skos:note)
Een algemene notitie, voor eender welk doel. 0..* rdf:langString
redactionele notitie
(skos:editorialNote)
Een notitie voor een redacteur, vertaler of beheerder van het vocabularium. 0..* rdf:langString
scope notitie
(skos:scopeNote)
Een notitie die helpt om de betekenis en/of het gebruik van een concept te verduidelijken. 0..* rdf:langString
verborgen label
(skos:hiddenLabel)
Een lexicaal label voor een resource dat verborgen moet worden bij het genereren van visuele weergaven van de resource, maar dat nog steeds toegankelijk moet zijn voor vrije tekst zoekoperaties. 0..* rdf:langString
voorbeeld
(skos:example)
Een voorbeeld van het gebruik van een concept. 0..* rdf:langString
voorkeurslabel
(skos:prefLabel)
Het verkozen lexicale label voor een resource, in een gegeven taal. 1..*1 rdf:langString
wijzigingsnotitie
(skos:changeNote)
Een notitie over een wijziging aan een concept. 0..* rdf:langString
  1. Unieke taallabels vereist  2 3 4