Link Search Menu Expand Document
(external link)

Datamodel Events

Versie: 0.0.1

Vorige versie:

Aangemaakt op: 2022-06-08

Laatst gewijzigd op: 2023-01-12

SHACL-bestand: events.shacl.ttl

Andere talen: en , fr

Auteurs: Milan Valadou , Miel Vander Sande , Lennert Van de Velde

Datamodel voor het beschrijven van gebeurtenissen.

Naamruimten

Klassen & Eigenschappen

Klassen: Brand | Activiteit | Gebeurtenis | Hardware agent | Object | Organisatie | Persoon | Software agent | Uitkomststatus

Brand (schema:Brand)

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
naam
(schema:name)
De naam van het item. 1..1 rdf:langString

Activiteit (prov:Activity)

Subklassen: Gebeurtenis

Een activiteit is iets dat zich gedurende een bepaalde periode voordoet en op/met entiteiten handelt. Het kan onder meer volgende zaken inhouden: consumeren, verwerken, transformeren, wijzigen, verplaatsen, gebruiken of genereren van entiteiten.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
heeft einddatum
(prov:endedAtTime)
De einddatum van de activiteit. 1..1 xsd:dateTime
heeft gegenereerd
(prov:generated)
Het gegenereerde object. 0..1 IRI
heeft startdatum
(prov:startedAtTime)
De startdatum van de activiteit. 1..1 xsd:dateTime
is geassocieerd met
(prov:wasAssociatedWith)
Een prov:Agent die enige (niet-gespecificeerde) verantwoordelijkheid had voor het optreden van deze prov:Activity. 1..1 Persoon of Organisatie of Software agent of Hardware agent

Gebeurtenis (premis:Event)

Subklasse van: Activiteit

Handeling uitgevoerd binnen of buiten het archief die het vermogen beïnvloedt om objecten op lange termijn te bewaren.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
geimplementeerd door
(evtAgRole:imp)
De organisatie die de gebeurtenis (Event) heeft geimplementeerd. 1..1 Organisatie
heeft bron
(evtObjRole:sou)
Het object dat als bron gebruikt is voor de gebeurtenis (Event). 0..* Object
heeft opmerking
(premis:note)
Een opmerking over de gebeurtenis (Event). 0..1 xsd:string
heeft uitkomst
(premis:outcome)
De uitkomststatus van de gebeurtenis (Event). 0..1 Uitkomststatus
Mogelijke waarden: evtOutcome:fai, evtOutcome:suc, evtOutcome:war
heeft uitkomstopmerking
(premis:outcomeNote)
Een opmerking over de uitkomst van de gebeurtenis (Event). 0..1 xsd:string
instrument
(schema:instrument)
De hardware die gebruikt is voor het uitvoeren van de gebeurtenis (Event). 0..* Hardware agent
resultaat
(evtObjRole:out)
Het object dat door de gebeurtenis (Event) gegenereerd is. 0..* Object
uitgevoerd door
(evtAgRole:exe)
De software die de gebeurtenis (Event) heeft uitgevoerd. 0..1 Software agent

Eigenschappen van Activiteit: heeft einddatum, heeft gegenereerd, heeft startdatum, is geassocieerd met

Hardware agent (premis:HardwareAgent)

Subklasse van: Agent

Hardwareagent (bv. een computer) die gekoppeld is aan één of meer gebeurtenissen (Events) en/of rechtenuitdrukking(en) geassocieerd met een digitaal object.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
merk
(schema:brand)
Het specifieke merk van de agent. 0..1 Brand
model
(schema:model)
Het specifieke model van de agent. 0..1 xsd:string
naam
(schema:name)
De naam van het item. 1..1 rdf:langString
serienummer
(schema:serialNumber)
Het serienummer of een alfanumerieke identificatie van een bepaald middel. 0..1 xsd:string
versie
(schema:version)
Het versienummer of versienaam van de agent. 0..1 xsd:string

Object (premis:Object)

Subklasse van: Entiteit

Subklassen: Bestand , Intellectuele entiteit , Representatie

Discrete eenheid van informatie die digitaal moet worden bewaard. Subklassen van Object zijn Intellectual Entity (intellectuele entiteit), Representation (voorstelling/weergave), File (bestand) en Bitstream (bitstream).

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
is gegenereerd door
(prov:wasGeneratedBy)
De tijd waarop het object volledig is aangemaakt en beschikbaar is voor gebruik. 0..1 Gebeurtenis

Software agent (premis:SoftwareAgent)

Subklasse van: Agent

Softwareagent (bv. een computerprogramma) die gekoppeld is aan één of meer gebeurtenissen (Events) en/of rechtenuitdrukking(en) geassocieerd met een digitaal object.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
merk
(schema:brand)
Het specifieke merk van de agent. 0..1 Brand
model
(schema:model)
Het specifieke model van de agent. 0..1 xsd:string
naam
(schema:name)
De naam van het item. 1..1 rdf:langString
serienummer
(schema:serialNumber)
Het serienummer of een alfanumerieke identificatie van een bepaald middel. 0..1 xsd:string
versie
(schema:version)
Het versienummer of versienaam van de agent. 0..1 xsd:string

Uitkomststatus (premis:OutcomeStatus)

Algemeen resultaat van het Event in termen van succes, gedeeltelijk succes of falen.