Link Search Menu Expand Document
(external link)

Datamodel Events

Versie: 0.0.1

Vorige versie:

Aangemaakt op: 2022-06-08

Laatst gewijzigd op: 2023-01-12

SHACL-bestand: events.shacl.ttl

Andere talen: en , fr

Auteurs: Milan Valadou , Miel Vander Sande , Lennert Van de Velde

Datamodel voor het beschrijven van gebeurtenissen.

Naamruimten

Klassen & Eigenschappen

Klassen: activiteit | gebeurtenis | hardware agent | object | organisatie | persoon | software agent | uitkomststatus

activiteit (prov:Activity)

Subklassen: gebeurtenis

Een activiteit is iets dat zich gedurende een bepaalde periode voordoet en op/met entiteiten handelt. Het kan onder meer volgende zaken inhouden: consumeren, verwerken, transformeren, wijzigen, verplaatsen, gebruiken of genereren van entiteiten.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
heeft einddatum
(prov:endedAtTime)
De einddatum van de activiteit. 1..1 xsd:dateTime
heeft gegenereerd
(prov:generated)
Het gegenereerde object. 0..1 IRI
heeft startdatum
(prov:startedAtTime)
De startdatum van de activiteit. 1..1 xsd:dateTime
was toegekend aan
(prov:wasAttributedTo)
De agent die toegekend is aan de activiteit. 1..1 persoon or organisatie or software agent or hardware agent

gebeurtenis (premis:Event)

Subklasse van: activiteit

Handeling uitgevoerd binnen of buiten het archief die het vermogen beïnvloedt om objecten op lange termijn te bewaren.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
geimplementeerd door
(evtAgRole:imp)
De organisatie die de gebeurtenis (Event) heeft geimplementeerd. 1..1 organisatie
heeft bron
(evtObjRole:sou)
Het object dat als bron gebruikt is voor de gebeurtenis (Event). 0..1 object
heeft opmerking
(premis:note)
Een opmerking over de gebeurtenis (Event). 0..1 xsd:string
heeft uitkomst
(premis:outcome)
De uitkomststatus van de gebeurtenis (Event). 1..1 uitkomststatus
Possible values: evtOutcome:fai, evtOutcome:suc, evtOutcome:war
heeft uitkomstopmerking
(premis:outcomeNote)
Een opmerking over de uitkomst van de gebeurtenis (Event). 0..1 xsd:string
resultaat
(evtObjRole:out)
Het object dat door de gebeurtenis (Event) gegenereerd is. 0..1 object
uitgevoerd door
(evtAgRole:exe)
De software of hardware die de gebeurtenis (Event) heeft uitgevoerd. 0..1 software agent or hardware agent

Eigenschappen van activiteit: heeft einddatum, heeft gegenereerd, heeft startdatum, was toegekend aan

object (premis:Object)

Subklasse van: entiteit

Subklassen: bestand , intellectuele entiteit , representatie

Discrete eenheid van informatie die digitaal moet worden bewaard. Subklassen van Object zijn Intellectual Entity (intellectuele entiteit), Representation (voorstelling/weergave), File (bestand) en Bitstream (bitstream).

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
is gegenereerd door
(prov:wasGeneratedBy)
De tijd waarop het object volledig is aangemaakt en beschikbaar is voor gebruik. 0..1 gebeurtenis