Link Search Menu Expand Document

Deze velden worden ingevuld door contentpartners tijdens de registratie van analoog materiaal, met oog op een digitaliseringsproject uitgevoerd door meemoo. Deze informatie wordt standaard automatisch overgenomen uit de registratieinformatie in AMS.

Inhoudstafel
 1. Dragerinformatie
  1. Bestandstype
  2. Formaat
  3. Formaatversie
  4. Barcode drager
  5. Originele locatie
  6. Merk
  7. Productiedatum drager
  8. Kern/Spoel
  9. Deterioratiefenomenen
 2. Logistieke informatie
  1. Registratiedatum drager
  2. Barcode verzameldoos
  3. Barcode transportbak
  4. Batch ID
  5. Shipment ID
 3. Quality Control (QC)
  1. Resultaat manuele QC
  2. QC Audio
  3. QC Video
  4. QC Opmerkingen

Dragerinformatie

Bestandstype

Type drager (onderverdeeld in audio, video, film, papier).

XML element <type/>
Datatype Gecontroleerde lijst: zie onze pagina over drager registratie in AMS
Verplichting Verplicht indien gekend
Herhaalbaar Nee
<type>video</type>

Formaat

Een omschrijving van het type materiële drager waarop het item oorspronkelijk is vastgelegd.

XML element <format/>
Datatype Gecontroleerde lijst: zie onze pagina over drager registratie in AMS
Verplichting Verplicht indien gekend
Herhaalbaar Nee
<format>Betacam SP</format>

Formaatversie

Een specifieke formaatversie, die voor sommige dragerformaten wordt gevraagd, zoals voor VHS of DVCPRO.

XML element <format_version/>
Datatype Gecontroleerde lijst: zie onze pagina over drager registratie in AMS
Verplichting Verplicht
Herhaalbaar Nee
<format_version>DVCPRO HD</format_version>

Barcode drager

Dit is de barcode van meemoo die op de materiële drager werd aangebracht.

XML element <carrier_barcode/>
Datatype ID
Verplichting Verplicht
Herhaalbaar Nee
<carrier_barcode>AACC_AMS_000540</carrier_barcode>

Originele locatie

Dit is de standplaats van de originele materiële drager. Dit kan een lokaal- of reknummer, een plaatskenmerk of de naam van een collectie zijn.

XML element <original_location/>
Datatype Vrije tekst
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Nee
<original_location>10A</original_location>
<original_location>rek 12, plank 3</original_location>
<original_location>Erfenis Amaat Burssens</original_location>

Merk

Dit is het merk of de fabrikant van de materiële drager.

XML element <brand/>
Datatype Gecontroleerde lijst: zie onze pagina over drager registratie in AMS
Verplichting Verplicht
Herhaalbaar Nee
<brand>Philips</brand>

Productiedatum drager

Dit is de (geschatte) productiedatum van de materiële drager.

XML element <date/>
Datatype Extended Date Time Format (EDTF)
Verplichting Verplicht
Herhaalbaar Nee
<date>1937-09-07</date>

Kern/Spoel

In dit veld kan worden aangegeven of de tape op een kern dan wel op een open spoel is bevestigd.

XML element <core_reel/>
Datatype “Kern” / “Spoel” (zie ook onze pagina over drager registratie in AMS)
Verplichting Verplicht indien gekend
Herhaalbaar Nee
<core_reel>Spoel</core_reel>

Deterioratiefenomenen

Fenomenen – doorgaans onder invloed van fysische of chemische factoren – die mogelijks de integriteit en raadpleegbaarheid van de gegevens op de drager in gevaar kunnen brengen.

XML element <preservation_problems/>
Datatype Gecontroleerde lijst: zie onze pagina over drager registratie in AMS)
Verplichting Optioneel
Herhaalbaar Ja
<preservation_problems>disc rot</preservation_problems>

Logistieke informatie

Registratiedatum drager

De datum waarop de drager in AMS werd geregistreerd.

XML element <created_on/>
Datatype ISO 8601 Datum en tijd (YYYY-MM-DDThh:mm:ss)
Verplichting Verplicht indien gekend
Herhaalbaar Nee
<created_on>2014-11-27T14:11:11</created_on>

Barcode verzameldoos

De barcode van meemoo die werd bevestigd op de verzameldoos waarin de drager zich bevindt.

XML element <collection_box_barcode/>
Datatype ID
Verplichting Verplicht indien gekend
Herhaalbaar Nee
<collection_box_barcode>BBMX_AMS_000007</collection_box_barcode>

Barcode transportbak

De barcode van meemoo die werd bevestigd op de transportbak waarin de verzameldozen zich bevinden.

XML element <transport_box_barcode/>
Datatype ID
Verplichting Verplicht indien gekend
Herhaalbaar Nee
<transport_box_barcode>VIAA-AKF-0022</transport_box_barcode>

Batch ID

De ID van de batch waarin de drager van de contentpartner naar de Service Provider werd verstuurd. Deze is vooral van belang voor de Service Provider en meemoo.

XML element <batch_id/>
Datatype ID
Verplichting Verplicht indien gekend
Herhaalbaar Nee
<batch_id>BMXMJPGB01</batch_id>

Shipment ID

De ID van de verzending waarin de drager van de contentpartner naar de Service Provider werd verstuurd. Deze is vooral van belang voor de Service Provider en meemoo.

XML element <shipment_id/>
Datatype ID
Verplichting Verplicht indien gekend
Herhaalbaar Nee
<shipment_id>14314364782</shipment_id>

Quality Control (QC)

Resultaat manuele QC

Na het uitvoeren van de manuele kwaliteitscontrole wordt de contentpartner gevraagd de kwaliteit van het digitale bestand te beoordelen. Dit kan door aan te geven of de kwaliteit ‘ok’ is of ‘not ok’. Hierbij kan de dropdownlijst onder het veld ‘Resultaat manuele kwaliteitscontrole’ geraadpleegd worden. De waarden in de lijst ‘audio’ en ‘video’ geven aan wat er visueel en auditief gedetecteerd kan worden. Deze lijsten zullen verder uitgebreid worden. Indien er vragen of feedback zijn, kan dit steeds gemeld worden via support@meemoo.be].

XML element <QCoutcome/>
Datatype “OK” / “NOT OK”
Verplichting Optioneel (enkel van toepassing op de statistische selectie van een volledige batch, meemoo adviseert om een statistische selectie van 10% te maken)
Herhaalbaar Neen

QC Audio

Indien de kwaliteit van de audio in het digitaal object niet ok is dan kan in deze dropdownlijst een waarde geselcteerd worden die aangeeft wat de reden is voor het afkeuren van de kwaliteit. Indien de oorzaak niet in de dropdownlijst aanwezig is kan het opmerkingenveld gebruikt worden.

XML element <QCaudio/>
Datatype “OK” / “NOT OK”
Verplichting Optioneel (enkel van toepassing op de statistische selectie van een volledige batch, meemoo adviseert om een statistische selectie van 10% te maken)
Herhaalbaar Neen

QC Video

Indien de kwaliteit van de video in het digitaal object niet ok is dan kan in deze dropdownlijst een waarde geselcteerd worden die aangeeft wat de reden is voor het afkeuren van de kwaliteit. Indien de oorzaak niet in de dropdownlijst aanwezig is kan het opmerkingenveld gebruikt worden.

XML element <QCvideo/>
Datatype “OK” / “NOT OK”
Verplichting Optioneel (enkel van toepassing op de statistische selectie van een volledige batch, meemoo adviseert om een statistische selectie van 10% te maken)
Herhaalbaar Neen

QC Opmerkingen

Dit is een vrij tekstveld dat gebruikt kan worden om alle bijkomende opmerkingen rond de uitgevoerde kwaliteitscontrole te bewaren.

XML element <QCcomment/>
Datatype Vrij tekstveld
Verplichting Optioneel (enkel van toepassing op de statistische selectie van een volledige batch, meemoo adviseert om een statistische selectie van 10% te maken)
Herhaalbaar Neen