Link Search Menu Expand Document
(external link)

Datamodel Organisaties

Versie: 0.0.1

Vorige versie:

Aangemaakt op: 2022-03-14

Laatst gewijzigd op: 2023-01-12

SHACL-bestand: organization.shacl.ttl

Andere talen: en , fr

Auteurs: Miel Vander Sande , Milan Valadou , Lennert Van de Velde

Datamodel voor het beschrijven van organisaties.

aanspreek-/meldpunt (schema:ContactPoint)contacttype : xsd:string [1..1]e-mail : xsd:string [0..n]telefoonnummer : xsd:string [0..n]contentpartner (haOrg:ContentPartner)organisatie (org:Organization)alternatieve naam/label : rdf:langString [0..n]beschrijving : rdf:langString [0..1]homepagina : IRI [0..1]voorkeursnaam/-label : rdf:langString [1..1]educatieve partner (haOrg:EducationalPartner)educatieve organisatie (haOrg:EducationalOrganization)organisatie-eenheid (org:OrganizationalUnit)organisatietype (haOrg:OrganizationType)concept (skos:Concept)persoon (schema:Person)email : xsd:string [0..n]familienaam : xsd:string [1..1]geboortedatum : edtf:EDTF-level1 [0..n]naam : xsd:string [0..1]sterfdatum : edtf:EDTF-level1 [0..n]voornaam : xsd:string [1..1]positie (org:Post)postadres (schema:PostalAddress)adres : xsd:string [0..1]gemeente : xsd:string [0..1]land : rdf:langString [0..1]postbusnummer : xsd:string [0..1]postcode : xsd:string [0..1]provincie : xsd:string [0..1]rol (org:Role)voorkeursnaam/-label : rdf:langString [1..1]vestiging (org:Site)heeft account manager [1..1]heeft account manager [1..1]classificatie [0..n]heeft een eenheid [0..n]organisatie-eenheid van [1..n]heeft positie [0..n]positie in [1..n]heeft primaire vestiging [0..1]heeft vestiging [0..n]aanspreekpunt [0..n]heeft account manager [0..1]is account manager van [0..1]heeft positie [0..n]rol [1..n]adres van de vestiging [0..1]

Naamruimten

Klassen & Eigenschappen

Klassen: aanspreek-/meldpunt | contentpartner | educatieve partner | logo | organisatie | organisatie-eenheid | organisatietype | persoon | positie | postadres | rol | vestiging

aanspreek-/meldpunt (schema:ContactPoint)

Subklassen: postadres

Een aanspreekpunt, zoals een afdeling voor klachten van klanten.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
contacttype
(schema:contactType)
Het type contactpunt. 1..1 xsd:string
e-mail
(schema:email)
Het e-mail adres. 0..n xsd:string
telefoonnummer
(schema:telephone)
Het telefoonnummer van het contactpunt. 0..n xsd:string

contentpartner (haOrg:ContentPartner)

Subklasse van: organisatie

Een contentpartner is een organisatie die een samenwerkingovereenkomst heeft ondertekend met meemoo voor de langetermijnpreservatie en ontsluiting van hun materiaal.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
heeft account manager
(haOrg:hasAccountManager)
De account manager van de contentpartner. 1..1 persoon

Eigenschappen van organisatie: aanspreekpunt, alternatieve naam/label, beschrijving, classificatie, heeft account manager, heeft een eenheid, heeft positie, heeft primaire vestiging, heeft vestiging, homepagina, logo, voorkeursnaam/-label

educatieve partner (haOrg:EducationalPartner)

Subklasse van: educatieve organisatie

Een educatieve partner is een organisatie die content aanbiedt op het ‘Archief voor Onderwijs’-platform en met meemoo de samenwerkingsovereenkomst ‘educatieve partner’ heeft ondertekend (bv. een educatieve uitgeverij, KlasCement, Mediawijs, enz.).

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
heeft account manager
(haOrg:hasAccountManager)
De account manager van de educatieve partner. 1..1 persoon

organisatie (org:Organization)

Subklassen: contentpartner , dienstenafnemer , dienstenleverancier , educatieve organisatie , organisatie-eenheid

Stelt een groep personen voor, georganiseerd in een gemeenschap of een andere sociale, commerciële of politieke structuur. De groep heeft een gemeenschappelijk doel of reden van bestaan dat verder gaat dan de som van de mensen die ertoe behoren en kan handelen als Agent. De organisaties zijn vaak onder te verdelen in hiërarchische structuren. Het wordt aanbevolen om SKOS labels te gebruiken om de organisatie te benoemen. In het bijzonder skos:prefLabel voor de primaire (mogelijks juridisch geldende) naam, skos:altLabel voor alternatieve namen (handelsnamen, colloquialismen) en skos:notation om een code aan te duiden uit een codelijst.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
aanspreekpunt
(schema:contactPoint)
Een organisatie kan een aanspreekpunt hebben. 0..n aanspreek-/meldpunt
alternatieve naam/label
(skos:altLabel)
Het alternatieve label van de organisatie. 0..n rdf:langString
beschrijving
(dct:description)
Beschrijving van de organisatie. 0..1 rdf:langString
classificatie
(org:classification)
Het type waartoe de organisatie behoort. 0..n organisatietype
heeft account manager
(haOrg:hasAccountmanager)
De persoon binnen een organisatie die verantwoordelijk is voor het contact met een andere organisatie, bv. een klant. 0..1 persoon
heeft een eenheid
(org:hasUnit)
Een aparte eenheid of afdeling van de organisatie. 0..n organisatie-eenheid
heeft positie
(org:hasPost)
Verwijst naar een positie binnen de organisatie. 0..n positie
heeft primaire vestiging
(org:hasPrimarySite)
De primaire vestiging van de organisatie. 0..1 vestiging
heeft vestiging
(org:hasSite)
Een fysieke of virtuele vestiging van de organisatie. 0..n vestiging
homepagina
(foaf:homepage)
De website van de organisatie. 0..1 IRI
logo
(haOrg:hasLogo)
Een logo dat geassocieerd is met de organisatie. 0..n logo
voorkeursnaam/-label
(skos:prefLabel)
De voorkeursnaam/-label van de organisatie. 1..1 rdf:langString

organisatie-eenheid (org:OrganizationalUnit)

Subklasse van: organisatie

Een organisatie zoals een afdeling of dienst die deel uitmaakt van de grotere organisatie en zijn bestaansreden daaraan ontleent. Heeft geen juridische status op zich.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
organisatie-eenheid van
(org:unitOf)
De organisatie waarvan de organisatie-eenheid deel uitmaakt. 1..n organisatie

Eigenschappen van organisatie: aanspreekpunt, alternatieve naam/label, beschrijving, classificatie, heeft account manager, heeft een eenheid, heeft positie, heeft primaire vestiging, heeft vestiging, homepagina, logo, voorkeursnaam/-label

persoon (schema:Person)

Een persoon (levend, dood, ondood, of fictief).

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
email
(schema:email)
E-mailadres van deze persoon. 0..n xsd:string
familienaam
(schema:familyName)
De achternaam van deze persoon. 1..1 xsd:string
geboortedatum
(schema:birthDate)
Geboortedatum 0..n edtf:EDTF-level1
heeft positie
(org:holds)
De positie die de persoon binnen de organisatie bekleedt. 0..n positie
is account manager van
(haOrg:isAccountManagerOf)
De organisatie waarvoor de persoon verantwoordelijk is. 0..1 organisatie
naam
(schema:name)
De voor- en achternaam van deze persoon (gecombineerd in één string). 0..1 xsd:string
sterfdatum
(schema:deathDate)
Datum van overlijden. 0..n edtf:EDTF-level1
voornaam
(schema:givenName)
De voornaam van deze persoon. 1..1 xsd:string

positie (org:Post)

Functie binnen een organisatie, kan bestaan los van de persoon/personen die ze invult/invullen.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
positie in
(org:postIn)
Duidt de organisatie aan waarbinnen de positie bestaat. 1..n organisatie
rol
(org:role)
Rol die de agent vervult als lid van de organisatie. 1..n rol

postadres (schema:PostalAddress)

Subklasse van: aanspreek-/meldpunt

Het postadres.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
adres
(schema:streetAddress)
Het straatadres. Bijvoorbeeld, Kerkstraat 16. 0..1 xsd:string
gemeente
(schema:addressLocality)
De stad waarin het straatadres zich bevindt, en deel uitmaakt van de regio. Bijvoorbeeld, Brussel, Oostende, …. 0..1 xsd:string
land
(schema:addressCountry)
Het land waarin het postadres zich bevindt. 0..1 rdf:langString
postbusnummer
(schema:postOfficeBoxNumber)
Het postbusnummer voor postbusadressen. 0..1 xsd:string
postcode
(schema:postalCode)
De postcode. Bijvoorbeeld, 9400. 0..1 xsd:string
provincie
(schema:addressRegion)
De provincie van het land waarin de stad zich bevindt. Bijvoorbeeld, Oost-Vlaanderen, Limburg, etc. 0..1 xsd:string

Eigenschappen van aanspreek-/meldpunt: contacttype, e-mail, telefoonnummer

rol (org:Role)

Subklasse van: concept

Rol die een persoon of agent kan vervullen in een organisatie.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
voorkeursnaam/-label
(skos:prefLabel)
De voorkeursnaam/-label van de rol. 1..1 rdf:langString

vestiging (org:Site)

Een kantoor of ander pand waar een organisatie gevestigd is. Organisaties kunnen over meerdere vestigingen verspreid zijn en vestigingen kunnen op meerdere locaties betrekking hebben.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
adres van de vestiging
(org:siteAddress)
Het adres van de vestiging. 0..1 postadres