Link Search Menu Expand Document
(external link)

Datamodel Objecten

Versie: 0.0.1

Vorige versie:

Aangemaakt op: 2022-05-16

Laatst gewijzigd op: 2023-01-12

SHACL-bestand: object.shacl.ttl

Andere talen: en , fr

Auteurs: Lennert Van de Velde , Milan Valadou , Miel Vander Sande

Datamodel voor het beschrijven van objecten.

bestand (premis:File)heeft originele naam : xsd:string [1..1]mime type : xsd:string [1..1]object (premis:Object)bestandsformaat (dct:FileFormat)digitale representatie (haObj:DigitalRepresentation)representatie (premis:Representation)drager representatie (haObj:CarrierRepresentation)fixity (premis:Fixity)checksum maker : xsd:string [0..*]fixity checksum : xsd:string [1..*]fragment representatie (haObj:FragmentRepresentation)eindtijd : xsd:time [0..1]starttijd : xsd:time [0..1]fysieke drager (haObj:PhysicalCarrier)opslagplaats (premis:StorageLocation)opslagpad : xsd:string [1..*]intellectuele entiteit (premis:IntellectualEntity)lokale identificatie (haObj:LocalIdentifier)waarde : xsd:string [1..1]concept (skos:Concept)entiteit (prov:Entity)opslagmedium (premis:StorageMedium)formaat [1..1]is opgenomen in [0..*]bevat [1..*]heeft root [1..*]heeft media fragment [0..*]is media fragment van [0..*]documenteert [0..*]vervangt [0..*]volgende bestand in volgorde [0..1]fixity [1..1]opgeslagen op [1..*]heeft bron [0..*]volgende digitale representatie in volgorde [0..1]is master van [0..1]is mezzanine van [0..1]is toegangskopie van [0..1]representeert [1..1]heeft master [0..*]heeft mezzanine [0..*]heeft toegangskopie [0..*]opgeslagen op [1..1]opslagmedium [1..1]lokale identifier [1..*]heeft deel [0..*]is deel van [0..*]volgende intellectuele entiteit in volgorde [0..1]wordt gerepresenteerd door [1..*]relatie [0..*]opslagmedium [0..*]

Naamruimten

Klassen & Eigenschappen

Klassen: bestand | bestandsformaat | digitale representatie | drager representatie | fixity | fragment representatie | fysieke drager | intellectuele entiteit | lokale identificatie | object | opslagmedium | opslagplaats | representatie

bestand (premis:File)

Subklasse van: object

Genoemde en geordende sequentie van bytes gekend door een besturingssysteem.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
documenteert
(rel:doc)
Het bestand dat dit bestand beschrijft of documenteert. 0..* bestand
fixity
(premis:fixity)
De berekende fixity checksum van het bestand. 1..1 fixity
formaat
(dct:format)
Het bestandsformaat van het bestand. 1..1 bestandsformaat
heeft (bestands)grootte
(premis:size)
De grootte van dit bestand. 1..1 xsd:nonNegativeInteger
heeft media fragment
(ebucore:hasMediaFragment)
Een fragment uit dit bestand. 0..* fragment representatie
heeft originele naam
(premis:originalName)
De oorspronkelijke naam van dit bestand. 1..1 xsd:string
is opgenomen in
(rel:isi)
De digitale representatie waarvan dit bestand deel uitmaakt. 0..* digitale representatie
mime type
(ebucore:hasMimeType)
Het MIME type of IANA media type van het bestand. 1..1 xsd:string
opgeslagen op
(premis:storedAt)
De (fysieke) locatie waar het bestand is opgeslagen. 1..* opslagplaats
vervangt
(rel:sup)
Het bestand dat dit bestand vervangt. 0..* bestand
volgende bestand in volgorde
(edm:isNextInSequence)
Het bestand dat op dit bestand volgt. 0..1 bestand

Eigenschappen van object: relatie

digitale representatie (haObj:DigitalRepresentation)

Subklasse van: representatie

Digitale representatie van een gearchiveerde intellectuele entiteit (Intellectual Entity).

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
bevat
(rel:inc)
Een bestand dat deel uitmaakt van deze digitale representatie. 1..* bestand
heeft bron
(rel:hss)
De fysieke drager waarvan deze digitale representatie afkomstig is. 0..* drager representatie
heeft root
(rel:hsr)
Het bestand dat eerst verwerkt moet worden. 1..* bestand
is master van
(haObj:isMasterCopyOf)
De intellectuele entiteit waarvan deze representatie de archiefmaster is. 0..1 intellectuele entiteit
is mezzanine van
(haObj:isMezzanineCopyOf)
De intellectuele entiteit waarvan deze digitale representatie de mezzanine kopie is. 0..1 intellectuele entiteit
is toegangskopie van
(haObj:isAccessCopyOf)
De intellectuele entiteit waarvan deze digitale representatie de toegangs- of inkijkkopie is. 0..1 intellectuele entiteit
representeert
(rel:rep)
De intellectuele entiteit die deze digitale representatie representeert. 1..1 intellectuele entiteit
volgende digitale representatie in volgorde
(edm:isNextInSequence)
De digitale representatie dat op deze digitale representatie volgt. 0..1 digitale representatie

drager representatie (haObj:CarrierRepresentation)

Subklasse van: representatie

Een fysieke of digitale weergave van een gearchiveerde intellectuele entiteit (Intellectual Entity) die is opgeslagen op een fysieke drager zoals een videoband, filmrol, papier of canvas.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
opgeslagen op
(premis:storedAt)
De fysieke drager waarop de representatie is opgeslagen. 1..1 fysieke drager

fixity (premis:Fixity)

Informatie die wordt gebruikt om na te gaan of een object op een ongedocumenteerde of ongeoorloofde manier werd gewijzigd.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
checksum maker
(dct:creator)
De entiteit die de checksum gegenereerd heeft. 0..* xsd:string
fixity checksum
(rdf:value)
De waarde van de checksum. 1..* xsd:string

fragment representatie (haObj:FragmentRepresentation)

Een spatiaal of temporeel segment van een bestand die fungeert als een partiële digitale representatie van een gearchiveerde intellectuele entiteit (Intellectual Entity).

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
eindtijd
(schema:endTime)
Het tijdstip waarop het fragment stopt. 0..1 xsd:time
is media fragment van
(ebucore:isMediaFragmentOf)
Het bestand waarvan dit een fragment is. 0..* bestand
starttijd
(schema:startTime)
Het tijdstip waarop het fragment start. 0..1 xsd:time

fysieke drager (haObj:PhysicalCarrier)

Subklasse van: opslagplaats

Een fysieke drager waarop data, geluid, beeld etc. zijn opgeslagen. Voor bepaalde materiaalcategorieën bestaat de fysieke drager uit een opslagmedium (bijv. tape, film), soms verpakt in een plastic, metalen, enz. behuizing (bijv. cassette, cartridge) die een integraal onderdeel vormt van het item.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
opslagmedium
(premis:medium)
Het type opslagmedium van de fysieke drager. 1..1 opslagmedium

Eigenschappen van opslagplaats: opslagmedium, opslagpad

intellectuele entiteit (premis:IntellectualEntity)

Subklasse van: object

Set van inhoud die beschouwd wordt als één enkele intellectuele eenheid met als doeleinden beheer en beschrijving.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
heeft deel
(rel:hsp)
Een intellectuele entiteit die deel uitmaakt van deze intellectuele entiteit. 0..* intellectuele entiteit
heeft master
(haObj:hasMasterCopy)
De archiefmaster van de intellectuele entiteit. 0..* digitale representatie
heeft mezzanine
(haObj:hasMezzanineCopy)
De mezzanine kopie van de intellectuele entiteit. 0..* digitale representatie
heeft toegangskopie
(haObj:hasAccessCopy)
De toegangs- of inkijkkopie van de intellectuele entiteit. 0..* digitale representatie
is deel van
(rel:isp)
De intellectuele entiteit waarvan deze intellectuele entiteit deel uit maakt. 0..* intellectuele entiteit
lokale identifier
(premis:identifier)
Een lokale identifier voor de intellectuele entiteit. 1..* lokale identificatie
volgende intellectuele entiteit in volgorde
(edm:isNextInSequence)
Het intellectuele entiteit dat op dit intellectuele entiteit volgt. 0..1 intellectuele entiteit
wordt gerepresenteerd door
(rel:isr)
Een representatie van de intellectuele entiteit. 1..* representatie

Eigenschappen van object: relatie

lokale identificatie (haObj:LocalIdentifier)

Subklasse van: concept

Een lokale identificatie voor een object gedefinieerd door of bekend bij de contentpartner, bijvoorbeeld een barcode, een identificatie uit een externe database of de identificatie in het registratiesysteem van de collectie van de contentpartner.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
waarde
(rdf:value)
De waarde van deze identifier. 1..1 xsd:string

object (premis:Object)

Subklasse van: entiteit

Subklassen: bestand , intellectuele entiteit , representatie

Discrete eenheid van informatie die digitaal moet worden bewaard. Subklassen van Object zijn Intellectual Entity (intellectuele entiteit), Representation (voorstelling/weergave), File (bestand) en Bitstream (bitstream).

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
relatie
(premis:relationship)
Een generieke relatie tussen intellectuele entiteiten, bestanden of representaties. 0..* object

opslagplaats (premis:StorageLocation)

Subklassen: fysieke drager

Informatie die nodig is om een fysiek voorwerp van zijn fysieke opslagplaats of een bestand uit het opslagsysteem op te halen, of om toegang te krijgen tot een bitstream binnen een bestand (file).

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
opslagmedium
(premis:medium)
Het type opslagmedium. 0..* opslagmedium
opslagpad
(rdf:value)
Het pad van de opslaglocatie. 1..* xsd:string