Link Search Menu Expand Document
(external link)

Datamodel Objecten

Versie: 0.0.1

Vorige versie:

Aangemaakt op: 2022-05-16

Laatst gewijzigd op: 2023-01-12

SHACL-bestand: object.shacl.ttl

Andere talen: en , fr

Auteurs: Milan Valadou , Miel Vander Sande , Lennert Van de Velde

Datamodel voor het beschrijven van objecten.

bestand (premis:File)mime type : xsd:string [0..1]object (premis:Object)bestandsformaat (dct:FileFormat)digitale representatie (haObj:DigitalRepresentation)representatie (premis:Representation)fixity (premis:Fixity)checksum maker : xsd:string [0..n]fixity checksum : xsd:string [1..n]fysieke representatie (haObj:PhysicalRepresentation)intellectuele entiteit (premis:IntellectualEntity)lokale identificatie (haObj:LocalIdentifier)waarde : xsd:string [1..1]concept (skos:Concept)entiteit (prov:Entity)opslagmedium (premis:StorageMedium)opslagplaats (premis:StorageLocation)opslagpad : xsd:string [1..n]formaat [1..1]heeft media fragment [0..n]is inbegrepen in [1..n]bevat [1..n]bron van het mediafragment (MediaFragment) [0..n]ligt aan de basis van [0..n]documenteert [0..n]vervangt [0..n]volgende bestand in volgorde [0..1]heeft fixity [1..1]opgeslagen te [1..n]heeft een bron [0..n]is archiefmaster van [1..n]is mezzanineformaat van [0..1]is toegangskopie van [0..1]representeert [1..n]heeft archiefmaster [0..1]heeft mezzanineformaat [0..1]heeft toegangskopie [0..n]heeft als medium [0..n]lokale identifier [0..n]heeft onderdeel [0..n]maakt onderdeel uit van [0..n]wordt gerepresenteerd door [0..n]heeft een relatie [0..n]opslagmedium [0..n]

Naamruimten

Klassen & Eigenschappen

Klassen: bestand | bestandsformaat | digitale representatie | fixity | fysieke representatie | intellectuele entiteit | lokale identificatie | object | opslagmedium | opslagplaats | representatie

bestand (premis:File)

Subklasse van: object

Genoemde en geordende sequentie van bytes gekend door een besturingssysteem.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
documenteert
(rel:doc)
Het bestand dat dit bestand beschrijft of documenteert. 0..n bestand
formaat
(dct:format)
Het bestandsformaat van het bestand. 1..1 bestandsformaat
heeft fixity
(premis:fixity)
De berekende fixity checksum van het bestand. 1..1 fixity
heeft media fragment
(ebucore:hasMediaFragment)
Een fragment uit dit bestand. 0..n digitale representatie
is inbegrepen in
(rel:isi)
De digitale representatie waarvan dit bestand deel uitmaakt. 1..n digitale representatie
mime type
(ebucore:hasMimeType)
Het MIME type of IANA media type van het bestand. 0..1 xsd:string
opgeslagen te
(premis:storedAt)
De (fysieke) locatie waar het bestand is opgeslagen. 1..n opslagplaats
vervangt
(rel:sup)
Het bestand dat dit bestand vervangt. 0..n bestand
volgende bestand in volgorde
(edm:isNextInSequence)
Het bestand dat op dit bestand volgt. 0..1 bestand

Eigenschappen van object: heeft een relatie

digitale representatie (haObj:DigitalRepresentation)

Subklasse van: representatie

Digitale representatie van een gearchiveerde intellectuele entiteit (Intellectual Entity).

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
bevat
(rel:inc)
Een bestand dat deel uitmaakt van deze digitale representatie. 1..n bestand
bron van het mediafragment (MediaFragment)
(ebucore:isMediaFragmentOf)
Het bestand waarvan dit een fragment is. 0..n bestand
heeft een bron
(rel:hss)
De fysieke drager waarvan deze digitale representatie afkomstig is. 0..n fysieke representatie
is archiefmaster van
(haObj:isMasterOf)
De intellectuele entiteit waarvan deze representatie de archiefmaster is. 1..n intellectuele entiteit
is mezzanineformaat van
(haObj:isMezzanineOf)
De intellectuele entiteit waarvan deze digitale representatie de mezzanine kopie is. 0..1 intellectuele entiteit
is toegangskopie van
(haObj:isAccesscopyOf)
De intellectuele entiteit waarvan deze digitale representatie de toegangs- of inkijkkopie is. 0..1 intellectuele entiteit
ligt aan de basis van
(rel:hsr)
Het bestand dat eerst verwerkt moet worden. 0..n bestand
representeert
(rel:rep)
De intellectuele entiteit die deze digitale representatie representeert. 1..n intellectuele entiteit

fixity (premis:Fixity)

Informatie die wordt gebruikt om na te gaan of een object op een ongedocumenteerde of ongeoorloofde manier werd gewijzigd.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
checksum maker
(dct:creator)
De entiteit die de checksum gegenereerd heeft. 0..n xsd:string
fixity checksum
(rdf:value)
De waarde van de checksum. 1..n xsd:string

fysieke representatie (haObj:PhysicalRepresentation)

Subklasse van: representatie

Fysieke representatie van een gearchiveerde intellectuele entiteit (Intellectual Entity), zoals een analoge AV drager, een canvas, of een fysiek object zoals een beeldhouwwerk.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
heeft als medium
(premis:medium)
Het type opslagmedium waarop deze fysieke representatie is opgeslagen. 0..n opslagmedium

intellectuele entiteit (premis:IntellectualEntity)

Subklasse van: object

Set van inhoud die beschouwd wordt als één enkele intellectuele eenheid met als doeleinden beheer en beschrijving.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
heeft archiefmaster
(haObj:hasMaster)
De archiefmaster van de intellectuele entiteit. 0..1 digitale representatie
heeft mezzanineformaat
(haObj:hasMezzanine)
De mezzanine kopie van de intellectuele entiteit. 0..1 digitale representatie
heeft onderdeel
(rel:hsp)
Een intellectuele entiteit die deel uitmaakt van deze intellectuele entiteit. 0..n intellectuele entiteit
heeft toegangskopie
(haObj:hasAccesscopy)
De toegangs- of inkijkkopie van de intellectuele entiteit. 0..n digitale representatie
lokale identifier
(premis:identifier)
Een lokale identifier voor de intellectuele entiteit. 0..n lokale identificatie
maakt onderdeel uit van
(rel:isp)
De intellectuele entiteit waarvan deze intellectuele entiteit deel uit maakt. 0..n intellectuele entiteit
wordt gerepresenteerd door
(rel:isr)
Een representatie van de intellectuele entiteit. 0..n representatie

Eigenschappen van object: heeft een relatie

lokale identificatie (haObj:LocalIdentifier)

Subklasse van: concept

Een lokale identificatie voor een object gedefinieerd door of bekend bij de contentpartner, bijvoorbeeld een barcode, een identificatie uit een externe database of de identificatie in het registratiesysteem van de collectie van de contentpartner.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
waarde
(rdf:value)
De waarde van deze identifier. 1..1 xsd:string

object (premis:Object)

Subklasse van: entiteit

Subklassen: bestand , intellectuele entiteit , representatie

Discrete eenheid van informatie die digitaal moet worden bewaard. Subklassen van Object zijn Intellectual Entity (intellectuele entiteit), Representation (voorstelling/weergave), File (bestand) en Bitstream (bitstream).

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
heeft een relatie
(premis:relationship)
Een generieke relatie tussen intellectuele entiteiten, bestanden of representaties. 0..n object

opslagplaats (premis:StorageLocation)

Informatie die nodig is om een fysiek voorwerp van zijn fysieke opslagplaats of een bestand uit het opslagsysteem op te halen, of om toegang te krijgen tot een bitstream binnen een bestand (file).

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
opslagmedium
(premis:medium)
Het type opslagmedium. 0..n opslagmedium
opslagpad
(rdf:value)
Het pad van de opslaglocatie. 1..n xsd:string