Link Search Menu Expand Document
(external link)

Datamodel Descriptie

Versie: 0.0.1

Vorige versie:

Aangemaakt op: 2022-01-07

Laatst gewijzigd op: 2023-01-12

SHACL-bestand: descriptive.shacl.ttl

Andere talen: en , fr

Auteurs: Miel Vander Sande , Lennert Van de Velde , Milan Valadou

Datamodel voor de beschrijving van de inhoud van objecten.

aflevering (schema:Episode)identifier : xsd:string [1..1]naam : xsd:string [1..1]omschrijving : xsd:string [1..1]creatief werk (schema:CreativeWork)archiefcomponent (schema:ArchiveComponent)naam : xsd:string [1..1]omschrijving : xsd:string [1..1]collectie (schema:Collection)aantal items : xsd:integer [0..n]identifier : xsd:string [1..1]naam : xsd:string [1..1]omschrijving : xsd:string [1..1]concept (skos:Concept)contentpartner (haOrg:ContentPartner)organisatie (org:Organization)digitale representatie (haObj:DigitalRepresentation)aangemaakt op : edtf:EDTF-level1 [1..1]identifier : xsd:string [1..1]naam : xsd:string [1..1]omschrijving : xsd:string [1..1]onderschrift : xsd:string [0..1]transcriptie : xsd:string [0..1]representatie (premis:Representation)fysieke representatie (haObj:PhysicalRepresentation)formaat : xsd:string [1..1]identifier : xsd:string [1..1]kunst medium : xsd:string [0..n]kunstvorm : xsd:string [0..n]medium : xsd:string [1..n]naam : xsd:string [1..1]omschrijving : xsd:string [1..1]intellectuele entiteit (premis:IntellectualEntity)aangemaakt op : edtf:EDTF-level1 [0..1]alternatieve naam : xsd:string [0..n]auteursrechtenmelding : xsd:string [0..n]beschikbaar op : xsd:dateTime [0..n]copyright jaar : xsd:integer [0..n]credittekst : xsd:string [0..n]duur : xsd:dateTime [0..1]genre : xsd:string [0..n]gepubliceerd op : edtf:EDTF-level1 [0..1]identifier : xsd:string [1..1]in taal : xsd:string [1..n]naam : xsd:string [1..1]omschrijving : xsd:string [1..1]over : IRI [0..n]samenvatting : xsd:string [0..1]temporeel : rdf:langString [0..n]trefwoorden : xsd:string [0..n]object (premis:Object)kwantitatieve waarde (schema:QuantitativeValue)eenheidcode : xsd:string [0..n]eenheidstekst : xsd:string [0..n]waarde : xsd:float [0..n]persoon (schema:Person)plaats (schema:Place)naam : xsd:string [1..1]omschrijving : xsd:string [1..1]rol (schema:Role)rolenaam : xsd:string [1..n]serie van het creatief werk (schema:CreativeWorkSeries)identifier : xsd:string [1..1]naam : xsd:string [1..1]omschrijving : xsd:string [1..1]seizoensnummer : xsd:integer [0..n]is deel van [0..n]auteur [0..n]breedte [0..n]diepte [0..n]hoogte [0..n]beheerder [1..1]houder van auteursrecht [0..n]is een deel van [0..n]is een deel van [0..n]is een deel van [0..n]houder van auteursrecht [0..n]spatiaal [0..n]auteur [0..n]bijdrager [0..n]uitgever [0..n]licentie [0..n]auteur [0..n]bijdrager [0..n]uitgever [0..n]acteur [0..n]auteur [0..n]bijdrager [0..n]uitgever [0..n]rolenaam [1..n]

Naamruimten

Klassen & Eigenschappen

Klassen: aflevering | archiefcomponent | collectie | concept | contentpartner | digitale representatie | fysieke representatie | intellectuele entiteit | kwantitatieve waarde | organisatie | persoon | plaats | rol | serie van het creatief werk

aflevering (schema:Episode)

Subklasse van: creatief werk

Een media aflevering (bijvoorbeeld tv, radio, videogame) die deel uitmaakt van een serie of seizoen.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
identifier
(schema:identifier)
De identifier-eigenschap representeert elk soort identifier voor elk soort ding (Thing), zoals ISBNs, GTIN codes, UUIDs enz. 1..1 xsd:string
naam
(schema:name)
De naam van het item. 1..1 xsd:string
omschrijving
(schema:description)
Een beschrijving van het item. 1..1 xsd:string

archiefcomponent (schema:ArchiveComponent)

Subklasse van: creatief werk

Een immaterieel type dat toegepast moet worden op elke inhoud van het archief, met daarbij een set van eigenschappen die nodig zijn om archiefitems en -collecties te beschrijven.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
naam
(schema:name)
De naam van het item. 1..1 xsd:string
omschrijving
(schema:description)
Een beschrijving van het item. 1..1 xsd:string

collectie (schema:Collection)

Subklasse van: creatief werk

Een collectie van items, bv. creatieve werken (creative works) of producten, gewoonlijk maar niet altijd van dezelfde soort.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
aantal items
(schema:collectionSize)
Het aantal items in de collectie. 0..n xsd:integer
identifier
(schema:identifier)
De identifier-eigenschap representeert elk soort identifier voor elk soort ding (Thing), zoals ISBNs, GTIN codes, UUIDs enz. 1..1 xsd:string
is deel van
(schema:hasPart)
Geeft aan dat deze IntellectualEntity of CreativeWork deel uitmaakt van deze collectie. 0..n intellectuele entiteit
naam
(schema:name)
De naam van het item. 1..1 xsd:string
omschrijving
(schema:description)
Een beschrijving van het item. 1..1 xsd:string

digitale representatie (haObj:DigitalRepresentation)

Subklasse van: representatie

Digitale representatie van een gearchiveerde intellectuele entiteit (Intellectual Entity).

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
aangemaakt op
(schema:dateCreated)
De datum waarin het CreativeWork werd gemaakt. 1..1 edtf:EDTF-level1
auteur
(schema:author)
De auteur van deze inhoud of beoordeling. 0..n rol
identifier
(schema:identifier)
De identifier-eigenschap representeert elk soort identifier voor elk soort ding (Thing), zoals ISBNs, GTIN codes, UUIDs enz. 1..1 xsd:string
naam
(schema:name)
De naam van het item. 1..1 xsd:string
omschrijving
(schema:description)
Een beschrijving van het item. 1..1 xsd:string
onderschrift
(schema:caption)
De ondertiteling voor dit object. 0..1 xsd:string
transcriptie
(schema:transcript)
Als dit MediaObject een AudioObject of VideoObject is, de transcriptie van dat object. 0..1 xsd:string

fysieke representatie (haObj:PhysicalRepresentation)

Subklasse van: representatie

Fysieke representatie van een gearchiveerde intellectuele entiteit (Intellectual Entity), zoals een analoge AV drager, een canvas, of een fysiek object zoals een beeldhouwwerk.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
breedte
(schema:width)
De breedte van het item. 0..n kwantitatieve waarde
diepte
(schema:depth)
De diepte van het item. 0..n kwantitatieve waarde
formaat
(dct:format)
Het bestandsformaat, fysiek medium of afmetingen van de bron. 1..1 xsd:string
Possible values: "audio", "video", "film", "papier"
hoogte
(schema:height)
De hoogte van het item. 0..n kwantitatieve waarde
identifier
(schema:identifier)
De identifier-eigenschap representeert elk soort identifier voor elk soort ding (Thing), zoals ISBNs, GTIN codes, UUIDs enz. 1..1 xsd:string
kunst medium
(schema:artMedium)
Het gebruikte materiaal. (bv. Olie, Aquarel, Acryl, Linoprint, Marmer, Cyanotype, Digitaal, Lithografie, Droogpunt, Intaglio, Pastel, Houtsnede, Potlood, Gemengde media, etc.) 0..n xsd:string
kunstvorm
(schema:artform)
De kunstvorm, het medium of de vorm van dit creatieve werk, bijvoorbeeld Schilderij, Tekening, Beeldhouwwerk, Print, Foto, Assemblage, Collage, etc. 0..n xsd:string
medium
(dct:medium)
Het materiaal of fysieke drager van de bron 1..n xsd:string
naam
(schema:name)
De naam van het item. 1..1 xsd:string
omschrijving
(schema:description)
Een beschrijving van het item. 1..1 xsd:string

intellectuele entiteit (premis:IntellectualEntity)

Subklasse van: object

Set van inhoud die beschouwd wordt als één enkele intellectuele eenheid met als doeleinden beheer en beschrijving.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
aangemaakt op
(schema:dateCreated)
De datum waarin het CreativeWork werd gemaakt. 0..1 edtf:EDTF-level1
alternatieve naam
(schema:alternateName)
Een alias voor het item 0..n xsd:string
auteur
(schema:author)
De auteur van deze inhoud of beoordeling. 0..n rol
auteursrechtenmelding
(schema:copyrightNotice)
Tekst van een mededeling die geschikt is om de auteursrechtelijke aspecten van dit CreativeWork te beschrijven, idealiter met vermelding van de auteursrechthebbende van het werk. 0..n xsd:string
beheerder
(schema:maintainer)
Een beheerder is een Persoon of Organisatie die bijdragen beheert aan, en/of publicatie van, een (meestal complex) artefact. 1..1 contentpartner
beschikbaar op
(dct:available)
Datum waarop de bron beschikbaar is of zal zijn. 0..n xsd:dateTime
bijdrager
(schema:contributor)
Een tweede bijdrager aan het CreativeWork of Event. 0..n rol
copyright jaar
(schema:copyrightYear)
Het jaar waarin het auteursrecht voor het CreativeWork voor het eerst gold/geldend gemaakt werd. 0..n xsd:integer
credittekst
(schema:creditText)
Tekst die gebruikt kan worden om personen en/of organisaties aan te geven die met een gepubliceerd CreativeWork zijn verbonden. 0..n xsd:string
duur
(schema:duration)
De duur van het item (film, opname audio, evenement, enz.) in ISO 8601 datumformaat. 0..1 xsd:dateTime
genre
(schema:genre)
Genre van het CreativeWork, uitzendkanaal of groep. 0..n xsd:string
gepubliceerd op
(schema:datePublished)
De datum waarop de eerste uitzending/publicatie plaatsvond. 0..1 edtf:EDTF-level1
houder van auteursrecht
(schema:copyrightHolder)
De partij die de auteursrechten heeft op het CreativeWork. 0..n persoon or organisatie
identifier
(schema:identifier)
De identifier-eigenschap representeert elk soort identifier voor elk soort ding (Thing), zoals ISBNs, GTIN codes, UUIDs enz. 1..1 xsd:string
in taal
(schema:inLanguage)
De taal van de inhoud of de uitvoering of gebruikt in een actie. Gebruik bij voorkeur één van de taalcodes uit de IETF BCP 47 standaard. 1..n xsd:string
is een deel van
(schema:isPartOf)
Geeft een item of CreativeWork aan waarvan dit item, of CreativeWork (in een bepaald opzicht), een onderdeel is. 0..n archiefcomponent or serie van het creatief werk or aflevering
licentie
(schema:license)
Een licentiedocument dat geldig is voor deze inhoud, meestal gekenmerkt door een URL. 0..n concept
naam
(schema:name)
De naam van het item. 1..1 xsd:string
omschrijving
(schema:description)
Een beschrijving van het item. 1..1 xsd:string
over
(schema:about)
Het onderwerp van de inhoud. 0..n IRI
samenvatting
(schema:abstract)
Een abstract is een korte beschrijving die een CreativeWork samenvat. 0..1 xsd:string
spatiaal
(schema:spatial)
De geografische dekking van een CreativeWork geeft aan waar de focus van de inhoud ligt. 0..n plaats
temporeel
(schema:temporal)
De dekking in de tijd van een CreativeWork geeft aan over welke periode de inhoud handelt, bijvoorbeeld als een xsd:dateTime of als een tekstuele string die een tijdsinterval in ISO 8601 formaat aanduidt. 0..n rdf:langString
trefwoorden
(schema:keywords)
Trefwoorden of tags die gebruikt worden om een item te beschrijven. Meerdere tekstuele elementen in een trefwoordenlijst worden meestal gescheiden door komma’s, of door het herhaling van de eigenschap (Property). 0..n xsd:string
uitgever
(schema:publisher)
De uitgever van het creatief werk. 0..n rol

kwantitatieve waarde (schema:QuantitativeValue)

Een puntwaarde of interval voor producteigenschappen en andere doeleinden.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
eenheidcode
(schema:unitCode)
De eenheid van de meting, gegeven met behulp van de UN/CEFACT Common Code (3 karakters). 0..n xsd:string
eenheidstekst
(schema:unitText)
Een string of tekst die de eenheid van de meting aangeeft. Handig als je geen standaard eenheidcode kunt geven voor schema:unitCode. 0..n xsd:string
waarde
(schema:value)
De waarde van de kwantitatieve waarde. 0..n xsd:float

plaats (schema:Place)

Entiteiten die een enigszins vastliggende, fysieke uitbreiding hebben.

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
naam
(schema:name)
De naam van het item. 1..1 xsd:string
omschrijving
(schema:description)
Een beschrijving van het item. 1..1 xsd:string

rol (schema:Role)

Subklassen: uitvoeringsrol

Stelt bijkomende informatie voor over een relatie of eigenschap. Bijvoorbeeld: een rol kan worden gebruikt om aan te geven dat een ‘lid’rol (member role) die een sportteam aan een speler verbond, tijdens een bepaalde periode voorviel. Of dat een persoons ‘acteur’rol (actor role) in een film voor een bepaalde karakternaam was. Deze eigenschappen kunnen worden toegevoegd aan een rolentiteit, die dan geassocieerd wordt met de hoofdentiteiten via normale eigenschappen zoals ‘lid’ (member) of ‘acteur’ (actor).

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
acteur
(schema:actor)
Een acteur, bv. in tv, radio, film, videogames etc. of in een evenement. Acteurs kunnen geassocieerd worden met met individuele items of met een serie, aflevering, clip. 0..n persoon
auteur
(schema:author)
De auteur van deze inhoud of beoordeling. 0..n persoon or organisatie
bijdrager
(schema:contributor)
Een tweede bijdrager aan het CreativeWork of Event. 0..n persoon or organisatie
rolenaam
(schema:roleName)
Een rol gespeeld of vertolkt door een persoon of organisatie. 1..n xsd:string or concept
uitgever
(schema:publisher)
De uitgever van het creatief werk. 0..n persoon or organisatie

serie van het creatief werk (schema:CreativeWorkSeries)

Subklasse van: creatief werk

Een CreativeWorkSeries in schema.org is een groep vergelijkbare items, meestal maar niet altijd van dezelfde soort. CreativeWorkSeries zijn meestal gegroepeerd in een bepaalde volgorde, vaak chronologisch. In tegenstelling tot ItemList, ligt de nadruk van CreativeWorkSeries op gepubliceerd materiaal (bijvoorbeeld boeken en periodieken, of media zoals tv, radio en games).

Eigenschap Beschrijving Kardinaliteit Datatype
identifier
(schema:identifier)
De identifier-eigenschap representeert elk soort identifier voor elk soort ding (Thing), zoals ISBNs, GTIN codes, UUIDs enz. 1..1 xsd:string
naam
(schema:name)
De naam van het item. 1..1 xsd:string
omschrijving
(schema:description)
Een beschrijving van het item. 1..1 xsd:string
seizoensnummer
(schema:seasonNumber)
Positie van het seizoen in een geordende groep van seizoenen. 0..n xsd:integer