Link Search Menu Expand Document

Datatypes

Datatypes zijn gangbare formaten voor het neerschrijven van een datum, een tijdstip of een taal.

ISO 8601

De ISO 8601 standaard is een wijdverspreid formaat om datum en tijd te noteren. Dit formaat wordt gebruikt wanneer het moment gekend en exact is (bv. het moment van instroom).

Er zijn drie gangbare notaties:

 • Datum (YYYY-MM-DD): 2001-02-03
 • Tijd (hh:mm:ss): 09:30:01
 • Datum en tijd (YYYY-MM-DDThh:mm:ss) : 2001-02-03T09:30:01

Een tijdzone kan worden aangeduid door het uurverschil met GMT achteraan met een + toe te voegen: 2004-01-01T10:10:10+05:00

Meer info vind je op de wikipedia pagina over ISO 8601

Extended Date Time Format (EDTF)

Om verfijning en benaderende waarden toe te staan wordt Extended Date Time Format (EDTF) gebruikt. EDTF voegt verschillende vormen van verfijning, veralgemening en benaderende waarden toe aan de ISO 8601 notatie. Dit formaat wordt dus gebruikt wanneer het moment ongekend of inexact is (bv. de opname van een oude film).

In MediaHaven worden volgende mogelijkheden aangeboden:

 • precieze datum: YYYY-MM-DD
 • precieze datum en tijd: 2001-02-03T09:30:01
 • precieze datum en tijd met tijdzone: 2004-01-01T10:10:10+05:00
 • eeuw: 19xx
 • decennium: 196x
 • onbekend jaar in eeuw: 19uu
 • onbekend jaar in decennium:1960u
 • onbekende maand in jaar: 1962-uu
 • onbekende dag in een jaar: 1962-uu-uu
 • onbekende dag in een maand: 1962-10-uu
 • onbekende datum: uuuu-uu-uu
 • lege datum